„Muziejininkystės studijos”: leidinių serija esamiems ir būsimiems muziejų profesionalams

„Muziejininkystės studijos” yra muzeologijos studijoms ir muziejų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti skirta mokomųjų leidinių serija, kurią nuo 2012 metų leidžia Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra. Serijos leidiniuose publikuojama mokomųjų programų, kursų, užsienio ir Lietuvos dėstytojų paskaitų medžiaga. „Muziejininkystės studijos” – tai erdvė, kurioje muziejų profesionalai dalijasi žiniomis ir patirtimi.

Penktajame „Muziejininkystės studijų” tome pateikiama 2017 metais Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas” teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.

Pirmojoje leidinio dalyje pateikiama metodinė medžiaga pagal modulį „Asmenybės potencialo atskleidimas muziejų komunikacijoje”, kuria siekiama prisidėti sprendžiant klausimus, susijusius su skirtingų muziejaus veiklos krypčių, išorinių ir vidinių interesų suderinimu bei kokybišku veiklos organizavimu.

Antroji metodinės priemonės dalis „Tikslinių grupių komunikavimas muziejuje” skirta sprendimų paieškai muziejininkams, dirbantiems su pačiame maištingiausiame asmens raidos etape esančiais paaugliais.

Trečiojoje leidinio dalyje, parengtoje pagal modulį „3D skaitmeninių technologijų panaudojimas muziejų komunikacijoje”, gilinamasi į muziejų skaitmeninio turinio komunikaciją, daugiausia dėmesio skiriant muziejų aktyvumui socialiniuose tinkluose, intelektinės nuosavybės teisėms ir inovatyviems skaitmeniniams produktams.

Leidinių serija „Muziejininkystės studijos” yra nemokamai prieinama Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto interneto svetainėje adresu https://www.kf.vu.lt/studijos/mokomoji-literatura

Leidinius skaityti ir parsisiųsti galite paspaudę šias nuorodas:

Muziejininkystės studijos II

Muziejininkystės studijos III

Muziejininkystės studijos IV

Muziejininkystės studijos V

Taip pat rekomenduojame susipažinti su informaciniu leidiniu Skaitmeninių technologijų raštingumas, medijų turinio kritiškumas ir saugumas internete.

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

Tekstas parengtas pagal doc. dr. Arūno Puškoriaus įžangą penktajam „Muziejininkystės studijų” leidiniui

Atnaujinta: 2020-06-12