Muziejų kolekcijų skaitmeninimui skirta tarptautinė konferencija ir interneto svetainė

2020 m. gruodžio 11 d. vyko Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) ir Ženevos universiteto (UNIGE) organizuota virtuali konferencija „When Museums Go Online”, skirta muziejų kolekcijų skaitmeninimui ir su tuo susijusioms teisinėms problemoms. Konferencijos įrašas jau prieinamas internete.

Skaitmeninimas muziejuose, be kitų dalykų, yra susijęs su muziejų vykdomų tyrimų tikslais, konservavimu ir gamtos bei kultūros paveldo sklaida visuomenei. Su skaitmeninimu susijusios teisinės problemos yra sudėtingos: muziejams prieinami sprendimai yra labai riboti, o įstatymai kartais yra neadekvatūs, netinkami ar nepakankami. Ilgalaikėje perspektyvoje technologijų vystymasis taip pat kelia ateities muziejaus patyrimo klausimą.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) ir Ženevos universiteto (UNIGE) organizuotoje konferencijoje šios temos buvo aptartos remiantis projektu, kurį nuo 2016 m. įgyvendino jungtinė ekspertų grupė iš Šveicarijos ir kitų universitetų, vadovaujama dr. Yanivo Benhamou, prof. Marc-André Renoldo ir Justine Ferland. Vienas projekto rezultatų – 2020 m. sukurta interneto svetainė „Digitization of Museums Collections” (www.digitizationpolicies.com), skirta išgryninti esamas teisines ir politines gaires kuriant įstatymus, kurie palengvintų muziejų veiklas skaitmeninėje aplinkoje.

Muziejų profesionalai yra kviečiami teikti grįžtamąjį ryšį dėl pateiktų rekomendacijų, susijusių su autorių ir duomenų bazių teisėmis, ginčų sprendimu ir muziejų elgesio kodeksu. Tai paskatintų tęstinį dialogą ir padėtų kurti įstatymus, atliepiančius kultūros paveldo institucijų poreikius.

Konferencijos įrašas: https://bit.ly/34lLzhJ

Konferencijos programa: https://bit.ly/2IVr04l

Interneto svetainė „Digitization of Museums Collections”: https://www.digitizationpolicies.com/

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą ICOM informaciją

 

Atnaujinta: 2020-12-16