Pamatykite suskaitmenintą pirmąją lietuvišką knygą ir kitus Vilniaus universiteto bibliotekos lobius

Šiais metais Vilniaus universiteto biblioteka mini 450 metų sukaktį. Kitaip nei kasmet, balandžio 1 d. universiteto biblioteka negalėjo pakviesti visų paminėti universiteto gimtadienį ir pamatyti ta proga eksponuojamą pirmąją lietuvišką knygą – Martyno Mažvydo „Katekizmą. Knyga bus eksponuojama vėliau, o dabar ją galite pavartyti virtualiai, kaip ir apžiūrėti bibliotekos skaitmeninių knygų kolekcijų lobyną.

Nijolės Bulotaitės parengtame Vilniaus universiteto bibliotekos pranešime rašoma:

„Ar žinote, kad „Katekizmas” yra pačiame Lietuvos nacionalinio „Pasaulio atminties” registro sąrašo viršuje? Pasaulyje žinomi tik du šios knygos egzemplioriai. Vienas jų saugomas Vilniaus universiteto, kitas – Torunės (Lenkija) universiteto bibliotekoje. Buvo išspausdinta apie 200 šios knygos egzempliorių. Vilniaus universiteto bibliotekos egzempliorius buvo gautas mainais iš Odesos (Ukraina) M. Gorkio mokslinės bibliotekos 1957 metais.

Mažvydo „Katekizme“ užfiksuota senoji lietuvių kalba, dėl savo archaiškumo itin reikšminga indoeuoropeistikos tyrinėjimams, lyginamajai kalbotyrai. Pats knygos lietuvių kalba išleidimas padarė didžiulį postūmį tolesniam bendrinės lietuvių kalbos populiarinimui, jos raidai bei išlikimui.

Pirmosios lietuviškos knygos autorius ir parengėjas nepažymėtas, nors nuo XVI a. ši knyga laikoma M. Mažvydo darbu. Abejones išsklaidė lenkų kalbininkas J. Safarevičius (Safarewicz), kuris 1938 m. katekizmo lietuviškoje prakalboje išaiškino akrostichą, įamžinantį M. Mažvydo vardą. Skaitant prakalbos eilučių pirmąsias raides nuo trečios iki devynioliktos eilutės, išryškėja lotyniška vardo forma MARTJNVS MASVJDJVS.

Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomas ir Martyno Mažvydo autografas, pripažintas nacionalinės vertės objektu ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą. Tai vienintelis Lietuvoje žinomas pirmosios knygos lietuvių kalba autoriaus Martyno Mažvydo ranka rašytas tekstas, kuriuo nurodomas knygos savininkas. Manoma, kad šią 1524 m. leistą knygą jis įsigijo studijuodamas Karaliaučiaus universitete.

Maloniai kviečiame visus vartyti VU bibliotekos skaitmenines kolekcijas ir susipažinti ne tik su M. Mažvydo „Katekizmu“, bet ir kitais unikaliais objektais.”

M. Mažvydo „Katekizmą“ rasite čia.

Tekstas parengtas pagal Vilniaus universiteto bibliotekos informaciją

Atnaujinta: 2020-04-23