Penkios virtualios parodos Holokaustui atminti

2005 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja sausio 27-ąją paskelbė Tarptautine Holokausto aukų atminimo diena. Šią dieną, 1945 m. Raudonoji armija išlaisvino Osvencimo (vok. Aušvičo) koncentracijos stovyklą – vieną didžiausių masinio Europos žydų naikinimo vietų.

2020 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Vyriausybė patvirtino planą, kuriame numatytos žydų kultūros ir istorijos įamžinimo priemonės. Šiems metams paminėti numatyta surengti tarptautines konferencijas „XVIII–XX a. Lietuvos žydų raštija ir intelektualumas“ ir „Litvakų kultūros ir meno lobiai: naujausi tyrimai“, taip pat Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas parodas.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos kultūros įstaigų anksčiau sukurtomis virtualiomis parodomis ir vaizdo įrašų archyvais, skirtais atminti Holokaustą ir pristatyti žydų kultūrą.

1. „Vilniaus getas“. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus virtualioje parodoje atrasite Vilniaus geto kalinių dienoraščius, užrašus, eilėraščius, dainas, laiškus, piešinius, renginių afišas, geto teritorijoje po karo rastas asmenines jo kalinių nuotraukas.

2. Holokaustą liudijančių vaizdo ir garso įrašų archyvas. Zarasų krašto žydų istorijai skirta svetainė zarasu-zydai.lt skelbia iš įvairių šaltinių surinktą archyvinę medžiagą apie žydų istoriją, kultūrą, Holokaustą ir buvusias Zarasų krašto žydų bendruomenes.

3. „Aušvico istorijos“. Lietuvos ypatingojo archyvo parengtoje virtualioje parodoje pristatomi Lietuvos ypatingojo archyvo fonduose saugomų baudžiamųjų bylų, iškeltų asmenims, 1943 m. dalyvavusiems Rygos geto kalinių konvojavime į Aušvicą, apklausos protokolai ir apklausos garso įrašo fragmentas bei kiti dokumentai asmens, tarnavusio Aušvico koncentracijos stovyklos apsaugoje, buvusių Aušvico kalinių ir jų šeimų narių filtravimo, specialaus patikrinimo dėl išvykimo į užsienį bylų dokumentai, fotonuotraukos, buvusių Aušvico kalinių liudijimo protokolai.

4. „Holokaustas Lietuvoje“. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) virtualią parodą sudaro Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus eksponatai, reprezentuojantys Lietuvos žydų kultūrą ir istoriją.

5. „Holokaustas grožinėje literatūroje“. Nuo Arto Spiegelmano grafinio romano „Maus” iki Johno Boyne‘o apysakos „Berniukas dryžuota pižama“ – knygų dešimtukas, norintiems giliau suprasti Holokaustą, jo priežastis ir pasekmes. Virtualią parodą parengė Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

 

Iliustracija: Samuelio Bako vaikystės piešinys iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus virtualios parodos „Vilniaus getas“.

 

Atnaujinta: 2020-01-27