Pirmajai profesionaliai Lietuvos kompozitorei skirta virtuali paroda

Šiais metais minime pirmosios profesionalios Lietuvos kompozitorės Elenos Laumenskienės-Stanek, Morauskienės 140-ąsias gimimo metines. Lietuvos literatūros ir meno archyvas šia proga parengė virtualią parodą „Daina tebūna mūsų malda Kūrėjui“.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos pranešime rašoma:

Pianistė, pedagogė, pirmoji Lietuvos profesionali kompozitorė moteris, savo neišsenkančia energija ir meile muzikai didžiai pasitarnavusi Lietuvos profesionaliosios muzikos menui žengiant pirmuosius žingsnius. Baigusi Maskvos konservatoriją, Elena Laumenskienė vadovavo savo privačiai fortepijono studijai, 1930 m. Kaune įsteigė Liaudies konservatoriją, kurioje už nedidelį mokestį (neturtingieji – veltui) muzikos galėjo mokytis visi norintys – nuo mažo iki suaugusio. 1940 m. persikėlusi į Vilnių, dėstė Vilniaus vidurinėje muzikos mokykloje, vėliau – Lietuvos TSR valstybinėje konservatorijoje, parengė ištisą eilę pianistų-atlikėjų ir jaunų pedagogų. Jos fortepijono klasėje mokėsi kompozitoriai ir muzikologai: J. Antanavičius, K. Brundzaitė, V. Laurušas, B. Kutavičius, M. Novikas, A. Raudonikis.

Žinome, kaip švelniai muzika veikia žmogaus sielą, koks galingas šis faktorius, ypač jaunuolių sieloms, kurios godžios įspūdžių. Greit jas galima paveikti, palenkti prie grožio. …Padėkit jaunimui atskleisti svajonių pasaulį, nuraminti sielą.

Elena Laumenskienė

Eksponuojamus dokumentus papildo pačios Elenos Laumenskienės mintys, atskleidžiančios jos meilę muzikai ir tikėjimą ypatingomis muzikos poveikio žmogui galiomis.

Virtualią parodą parengė Virginija Eleonora Kunigėlytė iš Lietuvos literatūros ir meno archyve Elenos Laumenskienė-Stanek, Morauskienės fonde saugomų dokumentų. Kviečiame aplankyti parodą.

Iliustracija: Elenos Laumenskienės-Stanek, Morauskienės portretinė nuotrauka. LLMA. F. 18, ap. 1, b. 250, l. 20, 1, 4, 5, 7, 9.

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją

Atnaujinta: 2020-05-11