Sukurtas virtualus Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskų bibliotekoje saugomų istorinių Lietuvos žemėlapių archyvas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas 1914–1945 m. popierinių topografinių žemėlapių rinkinys, suskaitmenintas ir susietas su koordinačių sistema, nuo šiol yra prieinamas internetu.

400 mažai pažintų kartografinių dokumentų buvo suskaitmeninta 2018–2019 m. vykdyto projekto „Lietuva topografiniuose žemėlapiuose 1914–1945 m.“ metu. LMA Vrublevskių bibliotekoje esančios GIS įrangos pagrindu buvo sukurtos su koordinačių sistema susietų istorinių žemėlapių internetinės aplikacijos. Dėl savo apimties ir galimybių projektas pristatomas kaip savalaikis tiek Lietuvoje, tiek Europoje.

Suskaitmenintas turtingas topografinių žemėlapių rinkinys padės skatinti domėjimąsi Lietuvos istorija, moksliniu ir kultūriniu paveldu, vykdyti naujus mokslinius tyrimus. Tikimasi, kad tokia žemėlapių duomenų bazė sudarys galimybę nustatyti viso Lietuvos kraštovaizdžio raidą nuo XX a. pradžios.

Virtualus istorinių žemėlapių archyvas svarbus ir mokymo tikslais. Galimybė lyginti istorinius duomenis su šių dienų teminiais ir ortofotografiniais žemėlapiais, padės moksleiviams ir studentams geriau suprasti šalyje vykusius ir vykstančius gamtos, socialinius, politinius, ekonominius ir kitus procesus.

Žemėlapių archyvą rasite čia.

Projektą finansuojanti institucija: Lietuvos kultūros taryba
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Projekto vadovas: Egidijus Gotalskis
Projekto partneriai: UAB „Hnit-Baltic“, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, UAB „IT Gama“

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą LMA Vrublevskių bibliotekos informaciją

Atnaujinta: 2020-02-10