Įrašų archyvas, 2017 metai
Lietuvių tautiniai drabužiai Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomose fotografijose