Įrašų archyvas, 2017 metai
Informacija apie paslaugų, prekių, susijusių su kultūros paveldo skaitmeninimu, teikėjus