2017-01-18
Lietuvos atminties institucijų skaitmeninimo kompetencijos centrai

 

 

Nacionaliniai skaitmeninimo kompetencijos centrai

 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (bibliotekų sritis). Adresas:  Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius. Tel. (8 5) 249 7023, faks. (8 5) 249 6129, el. p. biblio@lnb.lt.
 • Lietuvos dailės muziejus (muziejų sritis). Adresas: Didžioji g. 4, LDM filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, LT 01128 Vilnius. Tel. (8 5) 261 96 70, faksas (8  5) 212 60 06, el. p. info@limis.lt.
 • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (archyvų sritis). Adresas: Mindaugo g. 8, LT 03107 Vilnius. Tel. (8 5) 265 2255, el. p. lvat@archyvai.lt.
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas (audiovizualinio paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos sritis). Adresas: O. Milašiaus g. 21, LT 10102 Vilnius. Tel. (8 5) 247 7830, el. p. lcva@atchyvai.lt. 

Regioniniai skaitmeninimo kompetencijos centrai

 • Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Adresas: V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas. Tel.: (8 ~ 37) 22 94 75, faksas: (8 ~ 37) 22 26 06, el. paštas: mkc.info@takas.lt, mkc.skaitmeninimas@gmail.com.
 • Lietuvos jūrų muziejus. Adresas: Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda. Tel.: (8  46) 49 07 40, (8 46) 49 22 50, faksas: (8 ~ 46) 49 07 50, el. paštas: ljm@muziejus.lt, v.ragaisis@muziejus.lt.
  Šiaulių „Aušros“ muziejus (muziejų sritis). Adresas: Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai. Tel.: (8  41) 52 43 90, faksas: (8 ~ 41) 52 43 90, el. p. rastine@ausrosmuziejus.lt, v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt.

 

Apskričių viešosios bibliotekos (viešųjų bibliotekų sritis)

 • Kauno apskrities viešoji biblioteka. Adresas: Radastų g. 2, LT- 44164 Kaunas . Tel.  (8 37) 32 42 52, (8 37) 32 42 59, faks. (8 37) 32 42 50, el. p. info@kvb.lt;
 • Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytes biblioteka. Adresas: Herkaus Manto g. 25, LT- 92234 Klaipėda. Tel. (8 46) 412 530, el. p. biblioteka@klavb.lt.
 • Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninis skaitmeninimo kompetencijos centras.  Adresas: Vasario 16-osios g. 10, LT 35184, Panevėžys. Tel. (8- 45) 464737;
 • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Adresas: Aušros alėja 62, LT 76235 Šiauliai.  Tel. (8 41) 52 37 50, faksas (8 41) 52 37 50, el. paštas bibl@savb.lt.

Sektoriniai skaitmeninimo kompetencijos centrai

 • Vilniaus universiteto biblioteka (akademinių bibliotekų sektorius). Adresas: Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius. tel. (8 5) 268 7141, faksas (8 5) 268 7104, el. paštas mb@mb.vu.lt,  elona.malaiskiene@mb.vu.lt.
 • Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka (Lietuvos mokslo tyrimų centrų ir lituanistinių institutų sektorius). Adresas: Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius. Tel., faksas (8 5) 262 9537, el. paštas biblioteka@mab.lt.
 • Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (audiovizualinio paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos). Adresas: S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilniaus. Tel. (8 5) 236 3200, (8 5) 236 3208, el. p. lrt@lrt.lt.

 Skaitmeninimo kompetencijos centrų tinklo funkcijos:

 • koordinuoja atminties institucijų skaitmeninimo veiklas ir nustatyta tvarka teikia konsoliduotas skaitmeninimo paslaugas atminties institucijoms bei kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms;
 • plėtoja VEPIS platformą, užtikrina Lietuvos atminties institucijose suskaitmeninto kultūros paveldo ir jo pagrindu sukurtų elektroninių paslaugų bei produktų paiešką ir prieinamumą visuomenei vieno langelio principu bei jų integraciją į „Europeaną“, užtikrina efektyvią informacijos apie elektronines kultūros paveldo paslaugas ir naudojimosi galimybes sklaidą Lietuvos gyventojams;
 • užtikrina atminties institucijose sukuriamo skaitmeninio turinio kokybę ir suderinamumą taikant bendrus skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartus, kuria ir plėtoja bendras informacijos išteklių valdymo priemones (tezaurus, žodynus ir pan.);
 • skatina skaitmeninto kultūros paveldo turinio panaudojimą naujoms paslaugoms ir produktams kurti, bendradarbiaudamos su atminties institucijomis bei kitomis kultūros, turizmo ir švietimo įstaigomis kuria ir diegia skaitmeninto kultūros paveldo prieigos valdymo įrankius, kurie užtikrina patrauklų ir interaktyvų kultūros turinio pateikimą vartotojams,
 • užtikrina sistemingą elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo principų ir standartų taikymą atminties institucijose bei vartotojų informacinių poreikių ir paslaugų poveikio tyrimų vykdymą, kuriant ir tobulinant kultūros paveldo sklaidos priemones;
 • kasmet iki vasario 1 d. teikia institucijos skaitmeninimo veiklų metinių rezultatų duomenis per Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą;
 • vykdo atskirų sričių kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio sklaidos ir išsaugojimo rezultatų ir pokyčių stebėseną, koordinuoja atminties institucijų skaitmeninimo stebėsenos duomenų pateikimą į Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą;
 • vykdo atminties institucijų skaitmeninimo specialistų mokymus bei kvalifikacijos kėlimo renginius, kuria ir vysto bendras skaitmeninimo mokymų elektronines priemones;
 • bendradarbiauja tarpusavyje vykdant kultūros paveldo objektų skaitmeninimui atranką, koordinuoja kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos, skaitmeninto turinio saugojimo veiklas.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija