Virtuali Panevėžio vitražų galerija

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus darbuotojai parengė naują virtualią galeriją „Dailė Panevėžio architektūroje“, kurioje pristatomi dailės kūriniai, įsilieję į Panevėžio visuomeninių, kulto pastatų interjerus bei eksterjerus. Apžvelgsime keletą architektūrinės dailės rūšių – vitražą, skulptūrą ir kt.

Šiuo metu virtualioje galerijoje pristatomi 27 Panevėžio vitražai ar jų kompozicijos. Vitražas neatsiejamas nuo pastato architektūros visumos. Architektūra ir stiklo darbai išlaiko glaudų ryšį ir vienas kitą papildo, dekoratyviniai vitražai įsilieja į architektūrinę dermę ir tampa kaip nedalomas vienetas.

Panevėžyje seniausias vitražas yra Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Rašytiniai šaltiniai byloja, kad tai J. Koskevičiaus 1896 m. sukurtas vitražas, vaizduojantis šv. Petrą ir šv. Povilą. Antrojo pasaulinio karo metais vitražo pradininkas Lietuvoje Stasys Ušinskas sukūrė vitražą Berčiūnų bažnyčiai. Sovietmečiu pastatytų visuomeninių Panevėžio pastatų erdves papuošė Liudviko Pociaus, Gintautėlės Laimutės Baginskienės, Kazio Morkūno, Vlado Jankausko, Vytauto Banio ir kitų menininkų sukurti vitražai. Po Nepriklausomybės atkūrimo bažnyčias atidavus tikintiesiems, jas reikėjo rekonstruoti. Taip Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje atsirado Broniaus Bružo, Eglės Valiūtės kūriniai, Marijonų koplyčioje (dabar Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektoratas) – Gintaro Kraujelio, naujai pastatytoje Naujojoje Apaštalų bažnyčioje – Vytauto Janulionio vitražai.

2007 m., 2009 m. ir 2014 m. Panevėžyje buvo surengti tarptautiniai vitražo simpoziumai.

Kviečiame apsilankyti bibliotekos parengtoje virtualioje vitražų galerijoje. Joje pateikiami meno kūrinių pavadinimai, autoriai, sukūrimo metai, literatūra apie juos ir žemėlapiai. Galerijoje – virš 100 nuotraukų.

Virtuali galerija „Dailė Panevėžio architektūroje“: https://paneveziokrastas.pavb.lt/objektai-faktai-zmones/dailes-kuriniai-panevezio-architekturoje/

Nuotraukoje – vitražo „Jaunystė“ fragmentas. Aut. Kazys Morkūnas. Fotogr. Giedrius Zaura

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2024-03-19