2016-12-10
Virtualios parodos Lietuvos muziejuose

 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus Žiūrėti>
 • Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus Žiūrėti >
Antano Mončio namai-muziejus   Žiūrėti >
B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus Žiūrėti >
 • B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus „Beatričės namai“ ekspozicijos fragmentai Žiūrėti >
Biržų krašto muziejus „Sėla“ Žiūrėti >
 • Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekspozicijų fragmentai Žiūrėti >
Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis Žiūrėti >
 • Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro istorijos ekspozicija Žiūrėti >
Geležinkelių muziejus Žiūrėti >
 • Geležinkelių muziejaus ekspozicijos fragmentai Žiūrėti >
Genocido aukų muziejus Žiūrėti >
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus ekspozicijų fragmentai Žiūrėti >
Jonavos krašto muziejus  Žiūrėti >
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus Žiūrėti >
 • Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus ekspozicijos fragmentai Žiūrėti >
Kauno miesto muziejus  Žiūrėti >
 • Kunigaikščių Oginskių muzikinio paveldo pėdsakai Kauno miesto muziejaus skyriuje M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje  Žiūrėti >
 • Vaizdai iš albumo „Karmelitai. Karmelitų kapinės 1865–1960 m“  Žiūrėti >
 • Kauno ponios ir ponai: XX a. 3-4 dešimtmečių stilius  Žiūrėti >
 • Tarpukario Panemunė fotografo Kazimiero Dūdėno fotografijose  Žiūrėti >
 • Kauno potvyniai  Žiūrėti >
 • Šeimos portretai iš veterinarijos gydytojo J. Butkevičiaus fotografijų rinkinio  Žiūrėti >
 • Kanauninkas Povilas Dogelis (1877–1949) Žiūrėti >
Kauno rajono muziejus  Žiūrėti >
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus  Žiūrėti >
 • Vykinto Matuzevičiaus kriauklių kolekcija  Žiūrėti >
Kauno IX forto muziejus  Žiūrėti >
 • Juozo Erčerio 100-osios gimimo metinės  Žiūrėti >
 • Minint 100-ąsias metines. Fotografijos apie Pirmojo Pasaulinio karo įvykius  Žiūrėti >
 • Aldona Traškinienė „Iš senelių albumo…“  Žiūrėti >
 • Rimantas Dichavičius „Mano laikas“  Žiūrėti >
 • 105-osios Broniaus Žekonio gimimo metinės  Žiūrėti >
 • 110-osios Tado Lomsargio gimimo metinės  Žiūrėti >
 • Juozo Grušio 100-osios gimimo metinės  Žiūrėti >
Kelmės krašto muziejus Žiūrėti >
 • Kelmės krašto muziejaus ekspozicijų fragmentai Žiūrėti >
Kupiškio etnografijos muziejus  Žiūrėti >
Lazdijų krašto muziejaus Žiūrėti >
 • Lazdijų krašto muziejaus ekspozicijos fragmentai Žiūrėti >
Lietuvių kalbos instituto muziejus „Lituanistikos židinys“ Žiūrėti >
 • Lietuvių kalbos instituto muziejuje „Lituanistikos židinys“ Žiūrėti >
LDM miniatiūrų muziejus  Žiūrėti >
 • Miniatiūrų muziejaus ekspozicijos fragmentai  Žiūrėti >
LDM nacionalinė dailės galerija  Žiūrėti >
 • Šaltojo karo modernizmas. Menas ir dizainas 1945–1970  Žiūrėti >
LDM Palangos gintaro muziejus  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Pasakos „Eglė žalčių karalienė“ motyvai lietuvių tautosakoje, literatūroje, muzikoje ir dailėje“  Žiūrėti >
 • Tautodailininko Alfredo Jonušo gintaro dirbinių paroda  Žiūrėti >
 • Palangos botanikos sodo rozariumo fragmentai  Žiūrėti >
 • Senoji Palanga  Žiūrėti >
 • Retrospektyvinė skulptūrų ekspozicija  Žiūrėti >
LDM Prano Domšačio galerija  Žiūrėti >
 • „Australijos ir Okeanijos tautų meno kūriniai“ (Dievybės ir apeigų atributai)  Žiūrėti >
 • Prano Domšaičio kūrinių ekspozicijos fragmentai  Žiūrėti >
LDM Radvilų rūmų muziejus  Žiūrėti >
 • Senųjų ikonų paslaptys  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Rytų Azijos, Naujosios Gvinėjos ir Australijos aborigenų menas“  Žiūrėti >
 • Radvilų paveldas Lietuvos dailės muziejuje  Žiūrėti >
 • Virtuali ekspozicijos „Dubingių ir Biržų kunigaikščiai Radvilos“ stendų paroda  Žiūrėti >
 • Parodos „Karalienės Viktorijos laikų mada, 1830–1900“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Česlovo Janušo kūryba  Žiūrėti >
 • Virtuali Leono Lagausko paroda „Estampai. Piešiniai. 1954–2009 m. kūryba“  Žiūrėti >
 • Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės kūrinių konkurso „Lietuvos tūkstantmetis“ paroda  Žiūrėti >
 • Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo dainų ir šokių šventės „Amžių sutartinė“ programos parodos „Lietuvių liaudies menas – tradicija ir dabartis“ virtuali paroda „Lietuvių liaudies kūryba“  Žiūrėti >
 • Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo dainų ir šokių šventės „Amžių sutartinė“ programos parodos „Lietuvių liaudies menas – tradicija ir dabartis“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Sofijos Veiverytės retrospektyvinės parodos „Įminti asmenybės mįslę“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Honoratos Razmienės ir Irenos Vabalienės tekstilės parodos „Lino sutartinės“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Edmundo Armoškos dailės kolekcijos parodos „Lietuvos dailės atodangos XVI–XXI amžiai“ eksponatai  Žiūrėti >
 • Skulptoriaus Antano Žukausko parodos „Vizijų ir tikrovės sankirtos“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkurso „Lietuvos laikas“ parodos fragmentai  Žiūrėti >
 • Vytauto Kazimiero Jonyno parodos „Pasaulio meno kryžkelėse“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Saulės Kisarauskienės kūryba  Žiūrėti >
 • XX–XXI a. Lietuvos dailės paroda „Eksperimentas“  Žiūrėti >
 • Freiburgo dailės ir amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Dailininkų Römerių kūryba“ I – III dalys  Žiūrėti >
 • Prano Gailiaus kūrybos paroda  Žiūrėti >
 • Igorio Piekuro kūryba Žiūrėti >
 • Praeities reginiai iš senojo Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo  Žiūrėti >
 • Leonardo Tuleikio kūrybos paroda  Žiūrėti >
 • Antano Gudaičio kūrybos paroda 1 dalis  Žiūrėti > 2 dalis  – Žiūrėti > 3 dalis –  Žiūrėti > 4 dalis – Žiūrėti >
 • Viktoro Vizgirdos kūrybos paroda  Žiūrėti >
 • Zbignevas Herbertas. Audros epilogas  Žiūrėti >
 • Vytauto Ciplijausko kūryba  Žiūrėti >
 • Senieji interjerų meniniai baldai (XVI a.-XX a. pr.)  Žiūrėti >
 • Parodos „Ferdinandas Ruščicas (1870-1936). Gyvenimas ir kūryba“ katalogas  Žiūrėti >
LDM taikomosios dailės ir dizaino muziejus  Žiūrėti >
 • 1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottgerio kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lituania“  Žiūrėti >
 • Paroda „Nuo karo iki taikos“. XX a. penkto–šešto dešimtmečio mada iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos  Žiūrėti >
 • Parodos „Secesijos mada“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos fragmentai  Žiūrėti >
 • Nežinomas Šiaurės Korėjos menas  Žiūrėti >
 • Parodos „Art deco stilius (1918–1939)“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos fragmentai  Žiūrėti >
 • Parodos LDM Taikomosios dailės muziejuje „Karalienės Viktorijos laikų mada, 1830–1900“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Gamtos ilgesys. Europos peizažai“  Žiūrėti >
 • Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolio „Laisvė“ sukūrimo architektūrinių-meninių projektų konkursui pateiktų darbų paroda  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Estijos valstybinių apdovanojimų parodos fragmentai“  Žiūrėti >
 • Rytų šalių dailės kūriniai iš akademiko Algimanto Miškinio kolekcijos  Žiūrėti >
 • Parodos „Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčia. Ten, kur rytai susitinka su vakarais“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Voluinės ir Poliesės ukrainiečių tautinių kostiumų pavyzdžiai“  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Baltijos šalių sentikių kultūra: ikonos“  Žiūrėti >
 • Parodos „VITA SANCTI CASIMIRI“ fragmentai  Žiūrėti >
 • LDK Valdovų rūmų radinių parodos fragmentai  Žiūrėti >
 • Krikščionybė Lietuvos mene. Vadovas po parodą  Žiūrėti >
 • Skaistgirio bažnyčios Kryžiaus Kelio stočių skulptūrinė kompozicija  Žiūrėti >
 • Senoviniais raštais išmarginti velykiniai kiaušiniai  Žiūrėti >
LDM Vilniaus paveikslų galerija Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Oršos mūšis“  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Nuostabioji žemė“  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Fecit ad vivum. Dailininkų portretai XVI–XVIII am. vakarų Europos graviūrose“  Žiūrėti >
 • Jonas Rustemas (1762–1835). Dailininkas ir pedagogas Žiūrėti >
 • Liucijos Šulgaitės kūrybos virtuali paroda  Žiūrėti >
 • Niko Pirosmanašvili (Pirosmani) kūryba  Žiūrėti >
 • Paroda „Vilniaus elegijos“. Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių prieškario fotografijų kolekcija  Žiūrėti >
 • Prano Domšaičio kūrinių parodos „Amžinieji keleiviai“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Sokolovų šeimos kūryba“  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Alfredo Kubino (1877–1959) kūriniai“  Žiūrėti >
 • Virtuali Justino Vienožinskio dailės darbų paroda  Žiūrėti >
 • Virtuali Vaclovo Kosciuškos (1911–1984) darbų paroda  Žiūrėti >
 • Parodos „Fransiskas Goja. Kapričai“ virtuali galerija  Žiūrėti >
 • Paroda „Dievai ir žmonės. Antikos mitų ir legendų pasaulis“  Žiūrėti >
 • Retrospektyvinė kūrybos paroda „Janas Bułhakas – fotografikas“  Žiūrėti >
 • Parodos „Į Lietuvą grįžę Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje 1919–1970 metų dokumentai“ fragmentai  Žiūrėti >
 • Lietuvos tūkstantmečio programos kilnojama paroda „Lietuva: kultūra ir istorija“ Žiūrėti>
 • Paroda „Žvilgsnio galia“. Moters atvaizdas XIX – XX a. dailėje  Žiūrėti >
 • ¡Hola, España!  Žiūrėti >
 • Salve, Italia!  Žiūrėti >
 • XVIII amžiaus mados pasaulis  Žiūrėti >
 • Rafaelio Chvoleso kūrybos paroda  Žiūrėti >
 • Kikos Lanitis, Gianis Michas: du graikų abstrakcijos aspektai  Žiūrėti >
 • Klasikos ilgesys: Juozo Mikėno kūryba tarp Paryžiaus ir Lietuvos  Žiūrėti >
 • Samuelis Bakas: „Sugrįžimas“ Žiūrėti >
 • Virtuali Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos paroda  Žiūrėti >
 • Vytauto Valiaus kūryba  Žiūrėti >
Lietuvos dailės muziejus  Žiūrėti >
 • Virtualių parodų ciklas „Lietuvos muziejų ekspozicijos ir parodos skaitmeninėse nuotraukose“ Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Alfonsas Dargis: vaizduotės užrašai“  Žiūrėti >
 • XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo ir visuomenės elitas ir jo aplinka  Žiūrėti >
 • Vilniaus miesto vaizdai, architektūros detalės  Žiūrėti >
 • Vilnius anuomet ir dabar. Jano Bułhako pėdomis  Žiūrėti >
 • Nepriklausomos Lietuvos tapyba. 1918–1940  Žiūrėti >
 • Liudo Truikio kūrybos paroda  Žiūrėti >
 • Paroda „Gyva modernizmo tradicija 1970 – 2008  Žiūrėti >
 • Liucijos Šulgaitės kūrybos virtuali paroda  Žiūrėti >
 • Saulės Kisarauskienės kūryba  Žiūrėti >
 • Karališkųjų Lazenkų vaizdai  Žiūrėti >
 • Senoji Palanga  Žiūrėti >
 • Virtuali 2004–2005 metais įsigytų kūrinių paroda „Šiuolaikinė Lietuvos dailė“ (parodos fragmentai)  Žiūrėti >
 • Freiburgo dailės ir amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai  Žiūrėti >
 • Marijos Teresės Rožanskaitės kūryba  Žiūrėti >
 • Archeologinis gintaras  Žiūrėti >
 • Lietuvos tūkstantmečio programos tarptautinė dailės paroda „Vilniaus klasicizmas“  Žiūrėti >
 • Mečislovo Sakalausko fotografijos  Žiūrėti >
Lietuvos liaudies buities muziejus  Žiūrėti >
 • Virtualioje parodoje pristatomi rekonstruoti senieji vaikų žaislai ir žaidimai Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Gyvasis tremties liudijimas Lietuvos liaudies buities muziejuje“  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Algirdo Šalkausko stebuklai iš medžio“  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Keturiasdešimt muziejinio darbo metų“  Žiūrėti >
 • Muziejus Elenutes paveiksluose  Žiūrėti >
 • Mūsų jaunystės technika  Žiūrėti >
 • Muziejaus peizažai   Žiūrėti >
 • Tarpukario Lietuvos žydų gyvensena ir aplinka   Žiūrėti >
 • Geležies parduotuvė tarpukariu  Žiūrėti >
Lietuvos nacionalinis muziejus  Žiūrėti >
 • Religiniai medaliukai su jėzuitų šventųjų atvaizdais Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinyje  Žiūrėti >
 • Kazio Varnelio fotografija  Žiūrėti >
 • Lietuva žemėlapiuose  Žiūrėti >
 • Lietuvos nacionalinio muziejaus virtualių parodų ciklas „Liūdnoj ištrėmimo šaly…“ Žiūrėti >
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus  Žiūrėti >
 • Virtuali scenografo Liudo Truikio kolekcija  Žiūrėti >
 • Virtuali afišų paroda: XIX a. Vilniaus miesto afišos – Vilniaus kultūrinio gyvenimo veidrodis  Žiūrėti >
Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus Žiūrėti >
 • Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus ekspozicijų fragmentai Žiūrėti >
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialinis muziejus  Žiūrėti >
 • Virtuali paroda, skirta kovo 16-ajai – Knygnešio dienai „Knygnešystės ženklai L. ir S. Didžiulių sodyboje-muziejuje“ Žiūrėti >
Maironio lietuvių literatūros muziejus  Žiūrėti >
Mažeikių muziejus   Žiūrėti >
 • Virtuali paroda Mažeikiai tarpukariu ir dabar  Žiūrėti >
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus  Žiūrėti >
 • Olgos Dubeneckienės – Kalpokienės „Klaipėdos krašto tautodailės rinkinys“  Žiūrėti >
 • S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą atminimui  Žiūrėti >
 • XVI-XVIII a. vaizduojamosios užsienio dailės lobynas  Žiūrėti >
 • Senovės pasaulio dailė  Žiūrėti >
 • Čiurlionis ir fotografija  Žiūrėti >
 • Nepažintas lietuvių gyvenimas Amerikoje pagal D. Ramanauskienės-Lužienės faleristikos rinkinį  Žiūrėti >
 • Pasaulio taikomoji dailė XVIII-XX a.  Žiūrėti >
 • „Nesigirdavo turįs sparnus…“  Žiūrėti >
 • „Iš nežinios į nežinią…“ Antrojo Pasaulinio karo atbėgėliai Lietuvoje  Žiūrėti >
 • Senieji švilpukai-molinukai (XX a. pr.)  Žiūrėti >
 • Lenkijos karalių dvaro medaliai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose  Žiūrėti >
Neringos muziejai Žiūrėti>
 • Neringos muziejų Kuršių Nerijos istorijos muziejaus ekspozicijos fragmentai Žiūrėti >
 • Neringos muziejų Nidos žvejo etnografinės sodybos ekspozicijos fragmentai Žiūrėti >
 • Thomo Manno memorialinio muziejaus fragmentai Žiūrėti >
Šiaulių „Aušros“ muziejus Žiūrėti >
 • „Piliakalniai be pilių“ – paroda, papildyta virtualiais įrankiais Žiūrėti >
Šilutės Hugo Šojaus muziejus Žiūrėti >
 • Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijų fragmentai Žiūrėti >
Utenos kraštotyros muziejus  Žiūrėti >
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija / archeologijos ir istorijos muziejus  Žiūrėti >
 • Paroda Juozo Šiaučiūno 110-osioms gimimo metinėms paminėti  Žiūrėti >
 • Kernavė tarp rytų ir vakarų: prekybiniai ryšiai  Žiūrėti >
Venclovų namai-muziejus  Žiūrėti >
 • Marijonai Cvirkienei – 100 Žiūrėti >
 • Pasaulio pilietis ir mąstytojas, skirta A. Štromo 80-ečiui Žiūrėti >
 • Virtuali paroda „Josifas Brodskis. Piešiniai ir fotografijos“  Žiūrėti >
 • Vakaro „Lietuviškas divertismentas“ akimirkos  Žiūrėti >
 • „Melchiorui Račkauskui – 120 metų“ (nuotraukos iš vaikaičio Andriaus Cvirkos asmeninio archyvo)  Žiūrėti >
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus Žiūrėti >
 • Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus ekspozicija Žiūrėti >
Vytauto Didžiojo karo muziejus  Žiūrėti >
 • Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugoma B. Buračo surinktų margučių kolekcija  Žiūrėti >
 • Šventas Jurgis Vytauto Didžiojo karo muziejaus skulptūros ir tapybos darbuose  Žiūrėti >
 • Apsižvalgyk ir apsilankyk  Žiūrėti >
 • Ginklų istorijos ekspozicijos eksponatai  Žiūrėti >
 • Liaudies meno lobiai – Vincės Jonuškaitės-Zaumienės kolekcija  Žiūrėti >
 • Negali likti abejinga. Žvilgsnis į Kauną Pirmojo Pasaulinio karo metais  Žiūrėti >
 • Muzikantai Balio Buračo akimis. XX a. 3–4 dešimtmečiai Žiūrėti >
 • Lietuvos kariuomenė tautos šventės iškilmėse  Žiūrėti >
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų portretai  Žiūrėti >
 Zanavykų muziejus Žiūrėti >