2020 m. kvalifikaciją kels bibliotekų ir muziejų specialistai, dirbantys kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje

Lietuvos kultūros taryba (interneto svetainė https://www.ltkt.lt/) jau paskelbė informaciją, kokiems projektams, susijusiems su kvalifikacijos kėlimu, 2020 m. bus skirtas dalinis finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo. Tarp šių projektų yra trys, tiesiogiai susiję su kultūros paveldo skaitmeninimu. Dalinis finansavimas (8 600 Eur) skirtas Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS planuojamam įgyvendinti projektui „Kultūros vertybių fotografavimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos projektui „Media 3“ – 2 500 Eur, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektui „KOMA – Komunikacijos organizavimas medijų amžiuje“ – 5 200 Eur. Iš viso dalinis finansavimas buvo skirtas 25 programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektams.

Parengta pagal Lietuvos kultūros tarybos informaciją

Atnaujinta: 2019-12-17