2016-12-21
Bibliotekų įgyvendinti projektai
 • Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. iš dalies finansuoti bibliotekų projektai, susiję su kultūros paveldo objektų skaitmeninimu. Žiūrėti >
 • Birštono viešosios bibliotekos projektai. Žiūrėti >
 • Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos projektai. Žiūrėti >
 • Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos projektai. Žiūrėti >
 • Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektai. Žiūrėti >
 • Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos projektai. Žiūrėti >
 • Vilkaviškio rajono savivaldybės projektai. Žiūrėti >
 • Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektai. Išsamiai >
 • Elektroninė knyga „Šiaulių krašto padavimai“. Projekto vykdytojas – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.Išsamiau>
 • Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos. Projekto vykdytojas – BĮ „Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka“. Išsamiau >
 • Mobilibris. Projekto vykdytojas – BĮ „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – modernaus dizaino, mobilios knygų ekspozicijos sukūrimas. Knygų ekspozicijos sistema ir meno leidinių parodos bus pristatomos Kauno regiono bibliotekose, tokiu būdu užtikrinant Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonde turimų išskirtinių leidinių sklaidą. Inovatyvių priemonių taikymas, organizuojant knygų parodas, paskatins jaunųjų skaitytojų domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio meno paveldu. Išsamiau > 
 • Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas. Projekto vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; virtuali elektroninio paveldo sistema www.epaveldas.lt. Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninto turinio kūrimo ir sklaidos tęstinumą, plėtojant virtualią elektroninio paveldo sistemą. Projektas išplės skaitmeninimo tinklą Lietuvoje, plės ir tobulins virtualią skaitmeninto paveldo sistemą Lietuvoje, užtikrins kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir sklaidą. Išsamiau >
 • Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę. Projekto vykdytojai – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; www.epaveldas.lt. Projekto tikslas – sukurti lietuvių literatūros klasikos elektroninių knygų biblioteką, užtikrinti kūrinių publikavimą elektroninėje erdvėje ir prieinamumą pasinaudojant naujomis technologijomis ir priemonėmis: personaliniu kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu elektroninių knygų skaitykle, mobiliuoju telefonu ir kt., pasinaudojant sukurtų elektroninių paslaugų galimybėmis. Išsamiau >
 • LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų sistema. Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslai – Lietuvos bibliotekų informacijos integracija; visuomenės bibliotekinis ir informacinis aprūpinimas; kultūros vertybių išsaugojimas. LIBIS – sistema, skirta ne tik pagrindinių bibliotekos veiklos procesų, kaip katalogavimo, komplektavimo, fondų apskaitos, skaitytojų aptarnavimo automatizavimas, bet ir tarpbibliotekinio abonemento funkcijų vykdymui, bibliografinių įrašų keitimuisi, duomenų bazėse esančios ir sklaidai skirtos informacijos integravimas į pasaulinius katalogus.  Išsamiau >
 • Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas. Projekto vykdytojas  – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslas – plėsti viešąsias elektronines paslaugas, sukuriant gyventojams prieigą prie visateksčių Lietuvos kilnojamojo kultūros paveldo dokumentų, saugomų archyvuose, bibliotekose ir muziejuose. Projekto metu sukurta epaveldo sistema, grindžiama vieningu požiūriu į kultūros paveldo objektus; sudarytas vieningas duomenų bankas ir bendras portalas – www.epaveldas.lt; suskaitmeninta ir į kultūros paveldo svetainę perkelta apie 3 mln. Kultūros paveldo objektų (senųjų knygų, rankraščių, dailės kūrinių, rankraščių, bažnytinių metrikų), saugomų Nacionalinėje bibliotekoje, Lietuvos valstybiniame istorijos archyve ir Lietuvos dailės muziejuje. Išsamiau >
 • Europeana Awareness – skatinti visuomenę naudotis Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų skaitmeninių duomenų portale Europeana sukauptais informacijos ir kultūros ištekliais. Projekto uždaviniai: viešinti informaciją apie projekto Europeana kiekvienos valstybės narės politikos formuotojus, politines ir kultūros paveldo institucijas skatinant naudotis jo turiniu, didinant informuotumą apie kultūros paveldą, kaip ekonomikos varomąją jėgą, ir skatinant dalijimąsi žiniomis; skatinti plačiąją visuomenę naudotis baze įvairiais tikslais, tarp jų vykdant mokslinius tyrimus, mokantis, puoselėjant laisvalaikio pomėgius, taip pat naudotis kultūrinio turizmo reikmėms ir kt.; užmegzti naujus partnerystės ryšius su keturiais pagrindiniais segmentais – portalo Europeana vartotojais: viešosiomis bibliotekomis, vietos archyvų grupėmis ir kultūros turinio vartotojais (programuotojais, kūrėjais, mokslininkais, aktyvistais); dirbant su turizmo sektoriumi, įdiegti naujus Europeanos turiniui skirtus platinimo kanalus; skatinti kultūros institucijas ir toliau teikti turinį portalui, didinti informuotumą apie naujų licencijavimo sistemų galimybes, kurti kolektyvinio teisių valdymo priemones. Projekto trukmė – 2012-01 – 2015-01. Išsamiau >
 • Europos biblioteka. Projekto vykdytojas  – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslas – sukurti Europos nacionalinių bibliotekų informacijos išteklių portalą. Europos bibliotekos vizija – sukurti bendrą prieigą skatinant Europos mokslo ir kultūros turtingumo bei įvairovės visuotinį suvokimą. Europos bibliotekos misija – atverti visų Europos nacionalinių bibliotekų žinių, informacijos ir kultūros pasaulį. Projekto metu sukurta interneto svetainė www.theeuropeanlibrary.org, siūlanti prieigą prie 48 Europos nacionalinių bibliotekų ir mokslinių bibliotekų sujungtų išteklių (knygų, žurnalų – ir skaitmeninių, ir kitų). Projekto trukmė – nuo 2007 m. Išsamiau >
 • Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) sukūrimas. Projekto vykdytojas  – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projekto tikslas – Sukurti Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą (KPEPIS), kuri prisidėtų prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, administracinių procedūrų supaprastinimo ir intensyviau įtrauktų visuomenę į paveldo išsaugojimą. Projektas prisidėjo prie Lietuvos paveldo išsaugojimo, intensyviau įtraukia visuomenę, dėl greitesnės komunikacijos tarp institucijų supaprastina administracines procedūras. Projekto metu sukurta kultūros paveldo informacinė sistema, susieta su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos administruojama sistema „infostatyba“ bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektronine sistema e.paveldas.  Išsamiau >