„Aktualu rytoj“: naujas Nacionalinės bibliotekos elektroninis mokslo žurnalas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2021 m. atnaujino savo leidžiamų mokslo žurnalų publikavimo ir sklaidos strategijas. Vienas iš šio atnaujinimo rezultatų ir yra skaitytojams teikiamas naujas elektroninis periodinis mokslo žurnalas Aktualu rytoj, o konkrečiai – 1 (19) tomas. Žurnalo pagrindus padėjo Nacionalinėje bibliotekoje leisti tęstiniai mokslo darbai: Bibliografija ir Bibliotekų tyrimai Lietuvoje.

Itin sparčius socialinius, ekonominius ir politinius nūdienės Lietuvos pokyčius bei pasaulio globalinės telematizacijos tendencijas, pasak filosofo Mariaus P. Šaulausko, kiaurai persmelkusias bene visus kasdienio bendrabūvio užkambarius, reikia kritiškai apmąstyti. Kitaip neįmanoma kryptingai prognozuoti valstybės raidos. Atsižvelgus į aktualijas, pokyčius, ir apsispręsta plėsti žurnalo tematiką: greta tradicinių bibliografijos, informacijos tvarkybos tyrimų nutarta skelbti straipsnius ir informacinės aplinkos saugumo, medijų ir informacinio raštingumo, informacijos politikos ir komunikacijos procesų, metodologijos klausimais. Tai ir yra žurnalo pagrindinis teminis laukas. O siekiant akademinio dialogo ir tarpdalykinių ryšių bus publikuojami ir politikos, sociologijos, istorijos mokslų srities straipsniai.

Žurnalas yra dvikalbis, straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Ypač kviečiame teikti straipsnius, kuriuose nūdienės visuomenės pokyčiai (susiję su žurnalo teminiu lauku) analizuojami pasitelkus lyginamąją perspektyvą ir tarptautinius kontekstus.

Numatoma skelbti apžvalginius straipsnius apie reikšmingus įvykius, konferencijas ir kitą žurnalo pagrindinę tematiką atitinkančią aktualią informaciją. Bus publikuojamos žurnalo teminiame lauke aktualių mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos ir anotacijos. Tam sudaryta tarptautinė redakcinė kolegija.

Šis periodinis leidinys yra deimantinės atvirosios prieigos žurnalas. Žurnalo turinys yra nemokamai pasiekiamas, suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių, o autorius išlaiko visas turtines autorių ir gretutines teises.

Pirmą leidinio Aktualu rytoj tomą sudarantys straipsniai atspindi tiek žurnalo tradicijos (mokslo darbų BibliografijaBibliotekų tyrimai Lietuvoje) tęstinumą, tiek teminio lauko išplėtimą. Jie sugrupuoti tematiškai: 1) Lietuvos bibliotekos nūdienos pasaulyje (Reginos Varnienės-Janssen ir Jūratės Kuprienės straipsnis „Strateginė Lietuvos bibliotekų kryptis – susietieji atvirieji duomenys“; Daivos Janavičienės straipsnis „Lietuvos bibliotekininko profesijos transformacijos: profesionalumas ir kompetencijų ugdymas“; Rasos Januševičienės straipsnis „Lietuvos viešųjų bibliotekų veikla COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės akivaizdoje: siekis užtikrinti žmogaus teises“; Petro Biveinio straipsnis „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų projektinė veikla 1995–2017 metais“); 2) socialinė politika (Magnaus Tomo Kėvišo anglų kalba parengtas straipsnis „The Functioning of Parliamentary Libraries and the Principle of the Separation of Powers“; 3) istorijos tyrimai (lenkų istorikės Magdalenos Hułas straipsnis „Naujai perskaitytas 1940 metų spalio 22-osios Staffordo Crippso memorandumas“). Apžvalgų dalyje pateiktas Daivos Janavičienės tekstas „Knygų skaitymas gydo: apie projekto „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ įgyvendinimo veiklas Lietuvos viešosiose bibliotekose“.

Nacionalinė biblioteka maloniai kviečia autorius svarstyti galimybę spausdinti savo darbus Aktualu rytoj žurnale. Leidinys prieinamas visiems skaitytojams Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje (meniu juostoje: Mokslas / Mokslo leidiniai / Mokslo žurnalas „Aktualu rytoj“).

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2022-02-03