Įrašų archyvas, 2017 metai
Elektroninė knyga „Šiaulių krašto padavimai“
Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. iš dalies finansuojami muziejų projektai, susiję su kultūros paveldo objektų skaitmeninimu
Muziejininkų mokymai 2017 metais: mokymų grafikas
Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių radinių katalogas
Palangos gintaro muziejuje – audiogidai  septyniomis kalbomis
LSD technikos komiteto LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ metinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas
Lietuvos bibliotekų skaitmeninimo kompetencijos centrai
Lietuvos standartizacijos departamentas teikia elektroninio parašo nuotolinio mokymo paslaugą
Lietuvos dailės muziejus vėl kviečia muziejų darbuotojus registruotis į mokymus
2017 m. vasario 9 d. Lietuvos kultūros taryba pradeda priimti paraiškas projektų daliniam finansavimui gauti