Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektai

 

Įgyvendinti projektai

Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Tikslas – susistemintos informacijos apie žymių žmonių atminimo įamžinimą Kaune sklaida internetinėje erdvėje.
El. žinynas padeda plačiajai auditorijai susipažinti su Kauno miesto ir jo apylinkių istoriniu bei kultūros paveldu, susijusiu su žymių žmonių gyvenimu ir veikla bei jų atminimo įamžinimu. El. žinynas skatina KAVB ir įvairių Kauno miesto institucijų – Kauno miesto savivaldybės, Kauno apskrities archyvo, memorialinių muziejų, kelionių agentūrų ir kt. – bendradarbiavimą. https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3278-projektas-elektroninis-zinynas-zymus-kauno-zmones-atminimo-iamzinimas

 

„Kauno savastis Lietuvos tūkstantmečio kontekste“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“.

Projekto tikslas – išryškinti unikalius, būdingiausius Kauno bruožus istorinėje, kultūrinėje, valstybingumo, dvasingumo ir kt. dimensijose, prisidėti prie kauniečių istorinės atminties gaivinimo, pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo, pozityvaus Kauno įvaizdžio formavimo.
Projekto dalys:
2004 m. spalio–lapkričio mėn. „Kaunas nuo ištakų iki LDK žlugimo“
2005 m. gegužės mėn. „Kaunas carų valdžioje“
2006 m. spalio mėn. „Kaunas – laikinoji sostinė“
2007 m. spalio mėn. „Kaunas sovietmečiu“
2008 m. birželio mėn. „Kaunas Atgimimo laikotarpiu“
2009 m. gruodžio mėn. „Kauno savasties ženklai“

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3286-projektas-qkauno-savastis-lietuvos-tukstantmecio-konteksteq

 

„Spaudos ir interneto iniciatyvų kuriant populiarinimo turinį rėmimas – parama veiklai, matomumo įsigijimo dalinis finansavimas“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Tikslas – internetinė istorinių tyrinėjimų rezultatų sklaida ir populiarinimas, skatinant tyrėjo saviraišką bei siekiant efektyvesnės KAVB informacinių išteklių panaudos. Sukauptos unikalios ir kokybiškos informacijos skaitmeninimas bei pateikimas vartotojui elektroniniais, interaktyviais būdais. Pagrindinės veiklos – internetinės svetainės kūrimas (techninis), informacijos sisteminimas ir patrauklus pateikimas

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3277-projektas-qspaudos-ir-interneto-iniciatyvu-kuriant-populiarinimo-turini-remimas-parama-veiklai-matomumo-isigijimo-dalinis-finansavimasq

 

Elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Tikslas – lietuviškų duomenų bazių, tenkinančių interneto vartotojų savišvietos poreikius, kūrimas. Šis projektas – iliustruotas Kauno istorijos datų ir įvykių žinynas – plečia edukacinių programų pasiūlą, suteikia galimybę vartotojui, ypač negalinčiam tiesiogiai pasinaudoti bibliotekų paslaugomis, gauti reikalingą informaciją. El. žinyne pateikiamos datos nuo seniausių laikų iki šių dienų. Jame taip pat galima rasti tekstinės ir vaizdinės informacijos su nurodytais pirminiais ar moksliniais literatūros šaltiniais, kuriais buvo remtasi. „Kauno vaizdai“ – įvairių laikotarpių piešiniai, graviūros, nuotraukos.
https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3275-projektas-elektroninis-zinynas-kaunas-datos-ir-faktai

 

Konferencija „Spaudos paveldas Kauno regiono atminties institucijose: išsaugojimo ir sklaidos perspektyvos“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Tikslas – informacijos apie Lietuvos kultūros paveldą sklaida, panaudojant informacines technologijas. Konferencijoje siekiama identifikuoti ir apžvelgti amžių bėgyje istorinėje erdvėje – Kauno mieste ir vidurio Lietuvoje – išlikusį spaudos paveldą, sukauptą bibliotekose, muziejuose, archyvuose bei privačiuose rinkiniuose, numatyti šio paveldo išsaugojimo ir sklaidos perspektyvas, pasidalinti patirtimi apie šių rinkinių tyrimo, aktualizavimo bei pristatymo Kauno bendruomenei būdus ir galimybes, bendradarbiavimą dalyvaujant mokslinio tyrimo, leidybinėje bei projektinėje veikloje.

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3274-konferencija-qspaudos-paveldas-kauno-regiono-atminties-institucijose-issaugojimo-ir-sklaidos-perspektyvosq

 

„Kauno architektūros ir spaudos paveldas – kultūros erdvė miesto bendruomenei“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Tikslas – tarpukario architektūros aktualizavimas ir sklaida, atskleidžiant Kauno kaip Laikinosios sostinės savitumą. Pagrindinės veiklos: Parengti kilnojamas ekspozicijas apie Prekybos, pramonės ir amatų rūmų projektavimą ir statybą, verslo organizavimą tarpukario Lietuvoje, Kauno apskrities viešosios bibliotekos įsikūrimą ir veiklą; parengti tarpukario Kauno architektūros paveldui skirtą interneto svetainę ir joje talpinti konferencijos ir parengtų ekspozicijų medžiagą

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3294-projektas-kauno-architekturos-ir-spaudos-paveldas-kulturos-erdve-miesto-bendruomeneiq

 

„Skaitmeninimo mokymai Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų specialistams“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – apmokyti kultūros paveldo skaitmeninimo procese dalyvaujančius apskričių viešųjų bibliotekų specialistus, užtikrinant efektyvų ir kokybišką kultūros paveldo objektų skaitmeninimą šiose bibliotekose.
https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/2771-projektas-skaitmeninimo-mokymai-lietuvos-apskriciu-viesuju-biblioteku-specialistams

 

Konferencija „Lietuvos kultūros paveldas – Europos skaitmeninės erdvės link“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“.
Konferencijos tikslas – suburti skaitmeninimo specialistus bendrai diskusijai apie kultūros paveldo skaitmeninimo plėtrą, perspektyvas ir sklaidos galimybes.
Konferencijos metu buvo dalijamasi kultūros paveldo skaitmeninimo patirtimi Lietuvos atminties institucijose, diskutuojama apie naujas technologijas pristatant skaitmeninį turinį plačiąjai auditorijai ir jo integraciją į Europos skaitmeninę erdvę.
https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3273-konferencija-qlietuvos-kulturos-paveldas-europos-skaitmenines-erdves-link-2010

 

„Iškiliausi tarpukario kauniečiai“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Tikslas – remiantis pavyzdžiais iš Kauno aukso amžiumi vadinamo tarpukario, atsigręžiant į to laikotarpio asmenybes, ugdyti šiuolaikinės visuomenės, ypatingai kauniečių bendruomenės, savimonę ir skatinti kūrybiškumą.
Projektas pristato vadinamąjį Kauno ir Lietuvos šviesuolių žiedą, žymius ir didžius laikinojoje sostinėje gyvenusius asmenis, nepabūgusius jokių ano meto iššūkių, svariai prisidėjusius prie atskirų žmonių, miesto, šalies gerovės. Visos 12 asmenybių buvo išsamiai aprašytos dienraštyje „Kauno diena“. Projektą vainikavo kilnojamosios ir virtualios parodos parengimas bei ir jos atidarymo renginio organizavimas.
https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/2831-projektas-iskiliausi-tarpukario-kaunieciai

 

„Įsikūrę prie Nemuno“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – supažindinti visuomenę su panemunės miestų ir miestelių istoriniu, kraštovaizdžio ir urbanistiniu paveldu. Projekto įgyvendinimo metu parengta kilnojamoji paroda „Įsikūrę prie Nemuno“. Paroda pristato 25 mūsų valstybingumo ir kultūros istorijai svarbius, dabartinėse Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos teritorijose įsikūrusiu panemunės miestus ir miestelius. Šalia ikonografinės medžiagos pristatoma trumpa kiekvienos gyvenvietės istorija, herbas, prisimenami ten gyvenę žymūs žmonės. Eksponuojama daugiau negu 300 nuotraukų ir atvirukų (iki 1945 m.), geriausiai iliustruojančių gyvenviečių savastį, miestelėnų kasdienybę, šventes, svarbius įvykius, urbanistinį ir gamtinį paveldą.

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3583-projektas-isikure-prie-nemuno

 

„Kauno regiono bibliotekininkų IT kompetencijų ugdymas“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – tobulinti Kauno regiono (Kauno ir Marijampolės apskričių) savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų įgūdžius naudotis informacinėmis technologijomis bei skatinti aktyviau kurti skaitmeninį turinį, plėtoti elektronines paslaugas ir viešinti veiklos rezultatus pasitelkiant šias technologijas. https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/3729

 

„Inovacijų laboratorija „ILaB“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – skatinti Kauno miesto ir regiono vaikų bei jaunimo (12–29 m. amžiaus) kūrybiškumą ir užimtumą, suburiant juos kurti inovacijomis ir informacinėmis technologijomis paremtus kūrybinius produktus bei projektus. Inovacijų laboratorijos „ILaB“ veiklos:

1. Mokymai: planšetinių kompiuterių naudojimo, nuotraukų ir filmukų kūrimo bei redagavimo, „Pecha Kucha“ pristatymo metodikos, debesų kompiuterijos bei pristatymo internete galimybės.

2. Kūrybinės dirbtuvės (K. Donelaičio poemos „Metai“ interpretacijų ir komiksų kūrimas).

3. Idėjų pristatymai naudojant „Pecha Kucha“ metodiką (jos esmė – glausti, įdomūs pristatymai ir gana daug pranešėjų renginyje).

4. Inovacijų bandymai (edukacinių žaidimų ir programėlių testavimas, 3D (trimatis) modeliavimas).

https://www.kvb.lt/lt/straipsniai/3960-projektas-inovaciju-laboratorija-ilabqq

„Kauno apskrities viešosios bibliotekos dokumentinis paveldas internete“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – sukurti, įdiegti ir palaikyti knygos kultūrą puoselėjančią interneto svetainę, suteikiančią teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, pristatančią dokumentinio kultūros paveldo objektus ir jų autorius vaikams, jaunimui bei švietimo atstovams. Projekto veiklos:
•    Suskaitmenintos dokumentinio paveldo medžiagos pritaikymas edukacijai, bendradarbiaujant su švietimo sistemos atstovais;
•    Kūrybinių edukacinių dirbtuvių „Senos knygos prevencinis restauravimas“ ir „Nupiešk knygos ženklą“ organizavimas moksleiviams ir studentams;
•    Suskaitmeninto dokumentinio kultūros paveldo sklaida.

https://www.kvb.lt/lt/straipsniai/4232-projektas-kauno-apskrities-viesosios-bibliotekos-dokumentinis-paveldas-internete

 

„Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus Leono Vytauto Striogos kūrinių skaitmeninimas ir paskelbimas internete“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – sudaryti elektroninį vaizdų katalogą, kuriame bus surinkta ir suskaitmeninta skulptoriaus Leonoro Vytauto Striogos kūryba bei skatinti jos sklaidą internete (http://kmb.kvb.lt/), deramai atsilyginant autoriui.

https://www.kvb.lt/lt/straipsniai/4233-projektas-nacionalines-premijos-laureato-skulptoriaus-leono-vytauto-striogos-kuriniu-skaitmeninimas-ir-paskelbimas-internete

„Menininko Vytauto Tamoliūno kūrybos palikimas“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – aktualizuoti, susisteminti, įteisinti ir moderniai pateikti menininko Vytauto Tamoliūno kūrybos palikimą, kuris atitiktų šiuolaikinės visuomenės kultūrinius, meninius ir švietėjiškus poreikius. Šis projektas aktualus ir svarbus, nes:

·       supažindina su šio menininko kūrybiniu palikimu ir menotyriniu įvertinimu platesnes visuomenės grupes;

·       atlieka visuomenės ir meninės bendruomenės švietimo ir estetinio auklėjimo funkciją;

·       populiarina šiuolaikinę profesionaliąją dailę ir fotografiją;

·       užtikrina kūrybinio paveldo nekomercinę prieigą ir sklaidos teisėtumą.

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/2-uncategorised/4129-projektas-menininko-vytauto-tamoliuno-kurybos-palikimas

 

„Skaitmeninto kultūros paveldo e. produktų kūrimas ir sklaida“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Projekto tikslas – tobulinti Kauno regiono bibliotekų specialistų skaitmeninimo kompetencijas, taip skatinant skaitmeninto kultūros paveldo e. produktų kūrimą bei sklaidą inovatyviomis ryšių ir IT priemonėmis.

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/4239-projektas-skaitmeninto-kulturos-paveldo-e-produktu-kurimas-ir-sklaida

 

 „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Tai projektas apie elektronines paslaugas ir verslumą. Projekto dalyviai gali tobulinti savo skaitmenines, verslumo ir finansines kompetencijas, gerinti įgūdžius naudojantis e. valdžios paslaugomis. Kauno apskrities, Birštono ir Raseinių savivaldybių viešosiose bibliotekose ir jų filialuose įrengtose vaizdo transliacijų erdvėse gyventojai gali tiesiogiai stebėti el. paslaugų pristatymus, naujausią informaciją apie mokesčius, valstybinį socialinį draudimą, smulkaus verslo kūrimą ir vystymą, finansavimo galimybes, e. prekybą. e. parduotuves, susitikimus su verslo atstovais.

https://www.kvb.lt/lt/apie-mus/projektai/62-straipsniai/4379-projektas-re-startas-e-paslaugos-tau

 

„Išnykusios praeities ženklai“. Projekto vykdytojas – „Kauno apskrities viešoji biblioteka“. Pasitelkus inovatyvius sprendimus  projekto metu buvo sukurtospriemonės, kurios padeda sėkmingai vykdyti skaitmeninio turinio (skaitmenintų nuotraukų ir atvirukų) sklaidą Kauno ir Marijampolės apskričių miestų bendruomenėse, išlaikyti ir stiprinti vietos tapatumą, istorinę atmintį bei skatins vietinį turizmą. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtas virtualus edukacinis žaidimas, kuriame pasitelkus įvairias užduotis inovatyviai pristatomi skaitmeninti kultūros objektai – nuotraukos bei atvirukai, liudijantys apie Kauno ir Marijampolės apskričių miestų (Kauno, Birštono, Jonavos, Marijampolės, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio) bendruomenes ir su jų istorija glaudžiai susijusius statinius (visuomeninius pastatus, tiltus, monumentus ir kt.) ir viešąsias erdves (aikštes, parkus, skverus ir kt.).

https://www.kvb.lt/lt/straipsniai/4578-projektas-isnykusios-praeities-zenklai

 Kauno apskrities viešosios bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2017-04-04