Kazimiero Paltaroko rašytinis palikimas – internete

Kviečiame susipažinti su Panevėžio pirmojo vyskupo Kazimiero Paltaroko (1875–1958) rašytiniu palikimu, saugomu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Dar  24 Kazimiero Paltaroko knygos, parašytos 1913–1944 m., jau yra prieinamos nacionaliniame kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt.

Suskaitmenintas knygas pagal turinį galima suskirstyti į dvi dalis. Tai socialiniai-pedagoginiai raštai: „Socialis klausimas“ (1913), „Labdarybės tvarkymas kitur ir Lietuvoje“ (1920), „Laisvamanybė“ (1939),  „Katalikų veikimo centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje“ (1929) ir tikybos vadovėliai, skirti mokykloms, kurių buvo išleista po keletą leidimų: „Šventoji Senojo Įstatymo istorija. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija“ (1919, 1921, 1930, 1932, 1938), „Šventoji Senojo Įstatymo istorija“ (1921, 1932, 1935), „Šventoji Naujojo Įstatymo istorija“ (1923, 1935),  „Tikybos pirmamokslis“ (1927, 1928, 1932, 1941, 1941, 1944), „Katalikų tikybos katekizmas“ (1919, 1925, 1929, 1931).

Siūlome šias Kazimiero Paltaroko knygas skaityti nuotoliniu būdu internete:

1.      Socialis klausimas / parašė prof. K. Paltarokas. – 1913.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000567579

2.      Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei / [Kazimieras Paltarokas]. – 1919.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000570338

3.      Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. – 1919.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000569877

4.      Labdarybės tvarkymas kitur ir Lietuvoje / kan. K. Paltarokas. – 1920

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568075

5.      Šventoji Senojo įstatymo istorija: pradedamosioms mokykloms / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. – 1921

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000567960

6.      Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija / parašė kan. Kaz. Paltarokas, T. M. – 1921

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568555

7.      Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė kun. Kazimieras Paltarokas. – 1923

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568082

8.      Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Žemaičių vyskupystei. – 1925

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568130

9.      Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupo K. Paltaroko. – 1927

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568438

10.  Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupo K. Paltaroko. – 1928

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568531

11.  Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupo K. Paltaroko. – 1929.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000567874

12.  Katalikų veikimo centras ir svarbiausi jo uždaviniai Lietuvoje / parašė Vyskupas Kazimieras Paltarokas. – 1929.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000567964

13.  Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / vyskupo K. Paltaroko. – 1930.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568446

14.  Katalikų tikybos katekizmas: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupo K. Paltaroko. – 1931.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000567895

15.  Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / vyskupas K. Paltarokas. – 1932.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568517

16.  Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė vysk. Kazimieras Paltarokas. – 1932.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568559

17.  Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupo K. Paltaroko. – 1932.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000569850

18.  Šventoji Senojo įstatymo istorija / parašė vysk. Kazimieras Paltarokas. – 1935.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568091

19.  Šventoji Naujojo įstatymo istorija / parašė vysk. Kazimieras Paltarokas. – 1935.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000567901

20.  Šventoji Senojo ir Naujojo įstatymo istorija: pradžios mokykloms / vysk. K. Paltarokas. – 1938.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568510

21.  Laisvamanybė / V. K. P. – 1939.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000569845

22.  Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupas K. Paltarokas. – 1941.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568683

23.  Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupas K. Paltarokas. – 1941.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000568681

24.  Tikybos pirmamokslis: patvirtintas Lietuvos vyskupijoms / vyskupas K. Paltarokas. – 1944.

http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/C190000569846

Visas, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje suskaitmenintas Kazimiero Paltaroko knygas galite rasti ir nuotoliniu būdu skaityti Lietuvos virtualios elektroninės paveldo informacinės sistemos (VEPIS) portale „ePaveldas“ www.epaveldas.lt , paieškos lauke įvedus žodį Paltarokas.

Nuotraukoje – Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas konsekracijos dieną 1926-05-02

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2017-04-04