2016-11-23
Lietuva – kitos pasaulio šalys

Tarptautinės bibliotekų organizacijos

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos partneriai užsienyje:

 1. Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija IFLA  Išsamiau >
 2. Nacionalinių bibliotekų direktorių konferencija  CDNL Išsamiau >
 3. Europos mokslinių bibliotekų asociacija LIBER Išsamiau >
 4. Europos nacionalinių bibliotekų direktorių konferencija CENL Išsamiau >
 5. Europos biblioteka TEL Išsamiau >
 6. Europos skaitmeninė biblioteka Europeana Išsamiau >
 7. ISSN ir ISBN tarptautinės agentūros
 8. Baltijos jūros kraštų bibliotekų darbo grupė Bibliotheca Baltica Išsamiau >
 9. Tarptautinė muzikinių bibliotekų asociacija IAML Išsamiau >
 10. Tarptautinė teisės bibliotekų asociacija IALL Išsamiau >
 11. Teisės ir informacijos centrų ir teisės informacijos specialistų konsorciumas Išsamiau >
 12. Tarptautinė skaitymo tyrimų asociacija IRA Išsamiau >
 13. Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija IBBY Išsamiau >

Lietuvos bibliotekininkų draugijos partneriai užsienyje:

 1. Culture link tinklas (Network of Networks for  Research and Cooperation in Cultural Development) Išsamiau >
 2. Europos bibliotekų informacijos ir dokumentacijos acociacija EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) Išsamiau >
 3. Tarptautinė bibliotekų konsorciumų koalicija e-ICOLC (International Coalition of Library Consortia) Išsamiau >
 4. Elektroninė informacija bibliotekoms –  eIFL.net (Electronic Information for Libraries)   Išsamiau >
 5. Žemės ūkio informacijos specialistų tarptautinė asociacija IAALD (International Association of Agricultural Information Specialists) Išsamiau >
 6. Tarptautinė vandenų ir jūros mokslų bibliotekų ir informacijos centrų asociacija IAMSLIC (International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers) Išsamiau >
 7. Tarptautinė mokyklų bibliotekų asociacija IASL (International Association of School Librarianship) Išsamiau >
 8. Tarptautinė universitetų bibliotekų asociacija IATUL (International Association of University Libraries) Išsamiau >
 9. Tarptautinė archyvų tinklalapių taryba International Council of Archives Website Išsamiau >
 10. Rašymo ir skaitymo fondas Reading&Writting Foundation Išsamiau >

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos partneriai užsienyje:

 1. Kolegijų ir mokslo bibliotekų asociacija ACRL: Association of College and Research Libraries Išsamiau >
 2.  Profesionalų bibliotekininkų asociacija ADBS: Association of Library Professionals (France) Išsamiau >
 3. Informacijos specialistų asociacija AIS: Association of Information Specialists (Georgia)
 4. Amerikos bibliotekų asociacija ALA: American Library Association Išsamiau >
 5. Australijos bibliotekų ir informacijos asociacija ALIA: Australian Library and Information Association Išsamiau >
 6. Bibliotekų ir informacijos mokslų švietimo asociacija ALISE: Association for Library and Information Science Education Išsamiau >
 7. Tyrimų bibliotekų asociacija ARL: Association of Research Libraries Išsamiau >
 8. Baltarusijos bibliotekų asociacija BLA: Belorussian Library Association Išsamiau >
 9. Kanados bibliotekų asociacija  CLA: Canadian Library Association Išsamiau >
 10. Pietryčių Azijos bibliotekų kongresas CONSAL: Congress of Southeast Asian Librarians Išsamiau >
 11. Tyrimų bibliotekų konsorciumas CURL: Consortium of Research Libraries Išsamiau >
 12. Estijos bibliotekininkų asociacija ERÜ: Estonian Librarians Association Išsamiau >
 13. Europos bibliotekų ir švietimo informacijos ir tyrimų asociacija  EUCLID: European Association for Library and Information Education and Research Išsamiau >
 14. Gruzijos bibliotekų asociacija GLA: Georgian Library Association Išsamiau >
 15.  Interneto bibliotekų asociacija ILA: Internet Library Association Išsamiau >
 16. Profesionalus bibliotekų ir informacijos centrų privilegijuotas institutas (JK) CILIP: the Chartered Institute of Library and Information Professionals  Išsamiau >
 17. Progresyvūs bibliotekininkai aplink pasaulį Progressive Librarians Around the World Išsamiau >
 18. Rusijos bibliotekų asociacija RBA: Russian Library asociacija Išsamiau >
 19. Čekijos bibliotekų ir profesionalių informacijos specialistų asociacija SKIP: Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic Išsamiau >
 20. Specialiųjų bibliotekų asociacija SLA: Special Libraries Association Išsamiau >
 21. Uzbekistano bibliotekų asociacija  ULA: Uzbekistan Library Association

 

Konsorciumai

 1.  Anatolės Universiteto bibliotekos konsorciumas ANKOS (Anatolian University Library Consortium, Turkey) Išsamiau >
 2. Katalonijos Universiteto bibliotekos konsorciumas CBUC (Catalonian University Libraries Consortium) Išsamiau >
 3. Italijos bibliotekų konsoeciumas CIBER/CASPUR (Italy Library Consortium) Išsamiau >
 4. Slovėnijos elektroninių kolekcijų konsorciumas COSEC (Consortium of Slovenian Electronic Collections) Išsamiau >
 5. Teisinės informacijos centrų ir teisės specialistų konsorciumas CLRCLIS (The Consortium of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists) Išsamiau >
 6. Danijos elektroninių tyrimų biblioteka DEF (Danish Electronic Research Library) Išsamiau >
 7. Elektroninė informacija bibliotekoms EIFL – Electronic Information for Libraries Išsamiau >
  • 2014 m. Generalinė asambleja Stambule (Turkija) Išsamiau >
  • 2015 m. Generalinė asambleja Rygoje (Latvija) Išsamiau >
 8. Estijos  bibliotekų konsorciumas ELNET Konsortsium (Library Consortium in Estonia) Išsamiau >
 9. NAcioanlainė elektroninė biblioteka FinELib (The National Electronic Library) Išsamiau >
 10. Helenistinių akademinių bibliotekų tinklas HEAL-Link (Hellenic Academic Libraries LINK) Išsamiau >
 11. Tarptautinė bibliotekų konsorciumų koalicija ICOLC Išsamiau >
  • 1-oji Jungtinėje Karalystėje
  • 2-oji Vokietijoje
  • 3-oji Suomijoje
  • 4-oji Graikijoje
  • 5-oji Danijoje
  • 6-oji Ispanijoje
  • ICOLC Spring 2005, Bostone, JAV
  • ICOLC Autumn 2005, Poznanėje, Lenkijoje
  • ICOLC Spring 2006, Filadelfijoje, JAV
  • ICOLC Autumn, Romoje, Italijoje
  • ICOLC Spring Meeting, Montréal, Kanadoje
  • ICOLC Fall Meeting 2007, Stokholme, Švedijoje
  • ICOLC 10 th  European Fall Meeting 2008, Miunchene, Vokietijoje
  • ICOLC Spring Meeting 2009, Charlottesville, JAV
  • ICOLC 10 th  European Fall Meeting 2009, Paryžiuje, Prancūzijoje
  • ICOLC Spring Meeting 2010, Čikagoje, JAV
  • E-ICOLC Fall Meeting 2010, Amsterdame, Nyderlanduose.
  • ICOLC Fall Meeting 2011, Stambule, Turkijoje. Išsamiau >
  • ICOLC Spring Meeting 2012, Denveryje, JAV
  • ICOLC Fall Meeting 2012, Vienoje, Austrijoje.
  • ICOLC Spring Meeting 2013, Toronte, Kanadoje.
  • ICOLC Fall Meeting 2013, Vilniuje, Lietuvoje.
  • ICOLC Spring Meeting 2014, Portlande, JAV.
  • ICOLC Fall Meeting 2014, Lisabonoje, Portugalijoje. Išsamiau >
  • ICOLC Spring Metting 2015, Olbanyje, JAV
  • ICOLC Fall Meeting 2015, Osle, Norvegijoje
 12. Serbijos bibliotekų konsorciumas KOBSON (Serbian Library Consortium) Išsamiau >
 13. Kirgizijos bibliotekų informacinis konsorciumas Kyrgyzstan Library Information Consortium Išsamiau >
 14. Kazachstano bibliotekų konsorciumas KKAK
 15. Bendras Informacinių Sistemų komitetas Joint Information Systems Committee (JISC) (UK) Išsamiau >
 16. Poznanės mokslo bibliotekų fondas Poznan Foundation of Scientific Libraries Išsamiau >
 17. Norvegijos akademinė taryba RBT (Norwegian Academic Community)
 18. Nyderlandų bibliotekų konsorciumas UKB (Library Consortium in Netherlands) Išsamiau >
 19. Flamandų mokslinių bibliotekų taryba OWB (Flemish Research Libraries Council)  Išsamiau >

Bus daugiau…