Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina 4 infrastruktūrinius projektus

2019 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendina 4 infrastruktūrinius su kultūros paveldo skaitmeninimu, skaitmeninio turinio sklaida susijusius projektus, kurie finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.  Šie projektai yra:

  1. Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“;
  2. Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS)“;
  3. Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“;
  4. Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“.

Pirmojo tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose, antrojo –Lietuvos bibliotekų informacijos integracija, visuomenės bibliotekinis ir informacinis aprūpinimas, kultūros vertybių išsaugojimas, trečiojo – saugoti ir skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bibliotekų elektronines paslaugas, ketvirtojo – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Pirmasis, trečiasis ir ketvirtasis projektai pradėti įgyvendinti 2018 m. ir turėtų būti užbaigti iki 2021 m. vidurio, ketvirtasis yra tęstinis, pradėtas įgyvendinti dar 1996 metais.

Išsami informacija apie projektus, jų tikslus, uždavinius, planuojamus pasiekti rezultatus yra skelbiama bibliotekos interneto svetainės https://www.lnb.l skyriaus „Programos ir projektai“ poskyryje „Infrastruktūriniai projektai“ (adresas internete  https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/infrastrukturiniai-projektai).

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-09-05