Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pildo Lietuvių literatūros klasikos kūrinių kolekciją elektroninėje erdvėje

2011–2014 m. įgyvendinant projektą „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ buvo sukurta kolekcija „E.klasika“ (adresas internete http://www.epaveldas.lt/e_klasikos-paieska). Jis  sudaro galimybę lietuvių literatūros klasikos kūrinius padaryti laisvai prieinamus elektroninėje erdvėje.

2016 m. gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos  Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos, buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę – turinio plėtra“.

Kadangi kūrinių panaudojimą elektroninėje erdvėje reglamentuojantis Lietuvos Respublikos   Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas riboja XX a. antrosios pusės autorių kūrinių skelbimą, plėtros projekto tikslas buvo pasirašyti autorines licencijas su vertėjais (daugelis šio periodo Senosios literatūros kūrinių yra versti iš rusėnų, lenkų, vokiečių, lotynų kalbų į lietuvių kalbą ir jiems galioja autorių teisių apsauga), iliustratoriais ar jų autorių turtinių teisių turėtojais dėl teisės atgaminti skaitmeniniu būdu ir teisės viešai skelbti kompiuterių tinklais literatūros kūrinius ir „E.klasika“ kolekciją padaryti patrauklesnę vartotojams.

Projekto metu pasirašyta 60 autorinių licencinių sutarčių dėl 120 kūrinių skaitmeninimo ir paskelbimo interneto svetainėje „ePaveldas“ www.epaveldas.lt. Šie kūriniai buvo ne tik suskaitmeninti, atpažinti, bet jiems suteikti ir 5 elektroninių knygų formatai, kūriniai pritaikyti išmaniesiems įrenginiams.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2017-06-10