Nacionalinės bibliotekos interneto svetainės informaciją archyvuos JAV Kongreso biblioteka

Viena didžiausių pasaulyje ir seniausia Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) nacionalinė ir Kongreso biblioteka (Library of Congress) savo archyvuose saugos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos internetinio turinio informaciją.

Kongreso bibliotekai suteiktas leidimas reguliariai rinkti ir archyvuoti Lietuvos nacionalinės bibliotekos medžiagą (skelbiamą interneto svetainėje, įskaitant šios tinklavietės viešą trečiųjų šalių turinį, pavyzdžiui, „Facebook“, „YouTube“ ir kt.). Kongreso biblioteka surinkto turinio prieigą teiks naudodama Lietuvos nacionalinės bibliotekos priemones pagal specialų susitarimą.

Kongreso bibliotekos saityno archyvo specialistai tvarko, saugo ir suteikia prieigą prie archyvuoto saityno (žiniatinklio) turinio. Jį atrenka bibliotekos temų ekspertai, kad informacija būtų prieinama pasaulio tyrėjams šiandien ir ateityje. „Svetainės dažnai būna trumpalaikės, informacija jose pateikiama skaitmeniniu turiniu, kuriam gresia įvairūs pavojai. Nuolat kuriamos naujos svetainės, keičiasi URL adresai, keičiasi turinys. Kartais svetainės visai išnyksta kartu su jose skelbiamais ir tinklalapiuose dokumentuojamais įvykiais, organizacijų veikla, vyriausybės, kultūros bei mokslo sektoriaus informacija, visuomenės reakcijomis“, – skelbia Kongreso bibliotekos saityno archyvo specialistai.

Kongreso bibliotekos tradicinės funkcijos – komplektavimas, katalogavimas, išsaugojimas, prieigos teikimas siekiant prisidėti prie mokymosi ir mokslo plėtros – apima ir skaitmeninę medžiagą, įskaitant tinklalapius. Archyvas svarbus tuo, kad, fiksuodamas pradingti galinčią informaciją, prisideda prie istorinės atminties išsaugojimo. Didėjant saitynų, kaip įtakingos aplinkos, svarbai, istorijos įvykių registras būtų neišsamus be skaitmeninės medžiagos, kuri niekada nebuvo publikuojama popierinėje laikmenoje.

Lietuvos nacionalinė biblioteka savo veiklą vykdo nuolat kintančioje informacijos, mokslo ir kultūros veiklų aplinkoje. Informacijos srautams didėjant eksponentiškai, skaitmeninis turinys užima vis daugiau vietos visose mokslo, ekonomikos ir kultūros srityse. Šiandien duomenų judėjimas tapo „penktąja judėjimo laisve“. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Lietuvos įgyvendinamą viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo ir pakartotinio naudojimo politiką, Nacionalinė biblioteka aktyviai įsitraukia į pasaulinius Open CultureOpen GLAMs ir Wikimedia judėjimus, siekdama skatinti skaitmeninėje erdvėje teisėtą pakartotiną išteklių naudojimą ir sklaidą.

Lietuvos nacionalinė biblioteka tikisi, kas ši Kongreso bibliotekos atliekama turinio archyvavimo vizija suteiks gerokai platesnę internetinio turinio prieigą viso pasaulio tyrėjams ir prisidės prie atvirųjų duomenų (Open Data) politikos įgyvendinimo.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2022-02-03