Nacionalinės bibliotekos tyrėjams – paskaita apie skaitmeninių technologijų galimybes

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) su Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultetu bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2011 metais. Vykdydama sutartį biblioteka  kasmet priima VU studentus atlikti praktiką, Komunikacijos fakulteto mokslininkai ekspertuoja bibliotekos projektus ir kai kurias kitas veiklas, skaito pranešimus įvairiuose renginiuose, organizuojami ir bendri renginiai.

Šiemet Komunikacijos fakulteto mokslininkai yra pakviesti pravesti paskaitų ciklą bibliotekos darbuotojams. Pirmoji paskaita buvo skirta tyrėjams, darbuotojams, dirbantiems analitinį darbą, skaitmenintojams. Paskaitą tema „Skaitmeninių technologijų taikymas humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) tyrimams: VU Komunikacijos fakulteto projektų patirtys“ perskaitė VU KF dekanas prof. dr. Rimvydas Laužikas. Kaip skelbia LNB, lektorius pažymėjo, kad „nuskenuoti paveldo objektai yra išsamiausi ir tiksliausi šiandien įmanomi paveldo dokumentai, todėl, net ir sunykus (dėl žaibo iškrovos, tyčinio ar netyčinio padegimo, stichinių nelaimių) visam objektui ar jo daliai, iš 3D duomenų galima sąlyginai identiškai atkurti prarastą vertybę“.  Išsamiau apie šią paskaitą –  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos interneto svetainėje adresu https://www.lnb.lt/naujienos/4850-nacionalines-bibliotekos-tyrejams-paskaita-apie-skaitmeniniu-technologiju-galimybes.

Tekstas parengtas pagal LNB viešai skelbiamą informaciją

Atnaujinta: 2019-11-25