Naujos kultūros paveldo skaitmeninimo iniciatyvos Latvijoje

Nuo 2017 m. pabaigos iki 2021 metų Latvijos nacionalinė biblioteka vykdo Europos Regioninės plėtros fondo bei Latvijos valstybės bendrai finansuojamą Latvijos kultūros paveldo skaitmeninimo projektą. Šio projekto partneriai yra: Latvijos valstybės archyvas, Latvijos nacionalinio paveldo apsaugos inspekcija, Kultūros informacijos sistemos centras.

Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti visuomenei geresnę prieigą virtualioje erdvėje prie suskaitmeninto Latvijos kultūros paveldo. Tai viena iš priemonių siekiant stiprinti tautinį identitetą, plėtoti  kultūros, mokslo, žinių visuomenę ir kūrybines industrijas bei užtikrinti ilgalaikį nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimą skaitmenine forma. Tai sudaro galimybes skaitmeninį turinį pakartotinai panaudoti kuriant naujus produktus ir paslaugas, integruotis į vieningą Europos ir pasaulio virtualią kultūros paveldo erdvę.

Projekto metu sukurtu skaitmeniniu turiniu  iki 2021 m. pabaigos bus pildomas šiuo metu visuomenei jau prieinamos Latvijos nacionalinės bibliotekos, Latvijos valstybės archyvo ir kitų kultūros institucijų  duomenų bazės. Vykdant projektą bus suskaitmeninta: 3 075 000 puslapių tekstų, 117 000 įvairių paveikslų, vertingų kultūros artefaktų (tarp jų ir žemėlapių, nuotraukų) aprašų; 223 000 minutės garso įrašų, 245 000 minutės vaizdo įrašų, 37 500 minutės kinematografinės medžiagos, 70 000 muziejuose saugomų objektų. Taip pat bus sukurta kultūros paminklų 3D modelių (10 vnt.); 50 vnt. kultūros renginių įrašų, suskaitmeninta 15 nematerialaus  kultūros  paveldo objektų.

Kartu su skaitmeninimo veiklomis toliau bus plėtojama skaitmeninių objektų valdymo ir išsaugojimo sistema, vykdomas pirminis autorių teisių valdymo ir turinio licencijavimo sistemos sukūrimo etapas. Bus įrengti 29 regioniniai kultūros centrai, turintys vaizdo įrašų demonstravimui reikalingą infrastruktūrą. Taip pat numatyta sukurti vieną turinio valdymo ir vieną turinio sklaidos centrą, paskelbti keletą atvirų skaitmeninio turinio rinkinių, tarp jų ir atvirus duomenų rinkinius. Numatyta įgyvendinti integruotą centralizuotos atvirosios sistemos informacinės platformos sukūrimo pirmą etapą.

Projekto kaina – 8 mln. eurų, iš kurių 6,8 mln. (85%) skyrė Europos Regioninės plėtros fondas ir 1,2 mln. (15%) Latvijos Respublikos biudžetas. Ne mažiau kaip 50% projekto galimų išlaidų sudaro kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimas.

Projektas bus vykdomas 48 mėnesius. Jis pradėtas įgyvendinti 2017 m. rugsėjo 22 d., o turėtų būti užbaigtas iki 2021 m. rugsėjo 21 d.

Parengta pagal Latvijos Respublikos nacionalinės bibliotekos informacinį pranešimą

Atnaujinta: 2018-08-24