Panevėžio krašto istorija virtualioje erdvėje

Perskaityti žymiojo menininko Jono Meko laiškus motinai, susipažinti su legendinio režisieriaus Juozo Miltinio, aktoriaus Donato Banionio, kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus, poetės ir žurnalistės Elenos Mezginaitės ar kalbininko Juozo Balčikonio palikimu jau galite vienoje vietoje – Panevėžio krašto istoriją atskleidžiančiame Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos portale „Panevėžio kraštas virtualiai“.

Panevėžio biblioteka – viena iš tų kultūros paveldo institucijų, kuri nuosekliai siekia savo tikslų ir vykdydama konkrečias veiklas įgyvendina savo idėjas. Tai ypač pasakytina apie priemonių, skirtų pristatyti Panevėžio kraštą virtualioje erdvėje, įgyvendinimą. Virtualios parodos, videopaskaitos ir skaitmeninio turinio pagrindu kuriama edukacinė programa – tai tik dalis bibliotekoje nuo 2015 m.  įgyvendintų projektų, kuriuos parėmė Lietuvos kultūros taryba.

Gavus dalinį projekto finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, prieš kelerius metus bibliotekoje buvo sukurtas portalas „Panevėžio kraštas virtualiai“. Jame pristatomas ir aktualizuojamas krašto paveldas – skelbiamos virtualios parodos apie Panevėžio krašto istoriją, supažindinama su naujais leidiniais apie šį kraštą, pateikiama informacija apie kituose interneto leidiniuose esančią kraštiečiams aktualią informaciją. Portalo lankytojai gali peržiūrėti ir videopaskaitas, kurias yra įgarsinę savo srities profesionalai lektoriai. Jų pasakojimus papildo informacija, skelbiama virtualiose parodose.

2016 m. įgyvendinant projektą „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos“, sukurta naujų paslaugų, skirtų bibliotekos skaitytojams ir virtualiems lankytojams: įrengta nauja asmeninių archyvų dokumentų skaitmeninimo savitarnos erdvė, parengta naujų virtualių parodų ir videopaskaitų krašto istorijai ir kultūrai pažinti. Skaitmeninei kolekcijai, viešinamai bibliotekos kompiuterių tinkle, projekto vykdymo metu buvo sukurti 1945–1957 m. laikraščio „Panevėžio tiesa“ bei Sąjūdžio laikotarpio leidinių „Laisvas žodis“ ir „Sąjūdžio žodis“ skaitmeniniai vaizdai. Bibliotekoje organizuojami individualūs ir grupiniai paveldo dokumentų skenavimo mokymai ir konsultacijos gyventojams.

2017 m. Lietuvos kultūros taryba skyrė 14 tūkst. eurų  projekto „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos III“ įgyvendinimui. Jo metu biblioteka įsigijo interaktyvų multifunkcinį stalą-ekraną su mobiliuoju stovu bei internetinio turinio naudojimo galimybe. Į jį buvo integruotas sukurtas virtualus Panevėžio krašto istorijai ir kultūrai pažinti skirtas mokomasis žaidybinis turinys. Įrenginys įkurdintas naujai sukurtoje bibliotekos „Pažinimo erdvėje“, kuri pritaikyta neįgaliesiems. Čia juo gali naudotis  visi bibliotekos lankytojai. Naudojantis interaktyviame stale pateiktu turiniu pradėtos vykdyti grupinės edukacijos moksleiviams, supažindinant juos su bibliotekos sukurtu ir toliau plėtojamu portalu „Panevėžio kraštas virtualiai“ bei kitais interneto leidiniais, kuriuose yra paviešinta skaitmeninto kultūros paveldo vaizdų, bei žaidžiant naująjį žaidimą „Pažink Panevėžio kraštą“.

 

Parengta pagal interneto svetainėse „Panevėžio kraštas virtualiai“ ir „Lietuvos kultūros taryba“ skelbiamą informaciją

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2018-05-03