Panoraminių vaizdų internetinėje svetainėje – 3,5 tūkstančio aukštos kokybės panoramų

Jeigu norite neatsitraukę nuo kompiuterio ar mobilaus įrenginio pasižvalgyti po žymiausias Lietuvos vietas, apžiūrėti svarbiausius, įspūdingiausius istorijos paminklus, užburiančius kraštovaizdžius ar šventovių altorius, užsukite į panoraminių vaizdų svetainę www.panoramas.lt.

Šioje nuo 2006 m. veikiančioje nekomercinėje internetinėje svetainėje šiuo metu jau pristatoma daugiau negu 3 500 itin aukštos kokybės panoraminių vaizdų, kurie sudaro galimybę vietoves ir objektus pamatyti 360 laipsnių apžvalginiu spinduliu. Šio projekto entuziastas ir pagrindinis vykdytojas – Kostas Rimantas Šukevičius. Jis teigia, kad  kurdamas panoramas siekia dviejų tikslų – garsinti Lietuvos vardą pasaulyje ir palikti ateinančioms kartoms jose įamžintus šalies istorinius ir architektūrinius paminklus, gamtovaizdį, kaimus ir miestelius, žymius žmones, šalyje vykstančius renginius.

Šiomis panoramomis domisi ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų pasaulio šalių interneto naudotojai. Iki 2018 m. pradžios interneto svetainės www.panoramas.lt lankytojai svetainėje viešinamas panoramas buvo peržiūrėję daugiau negu 20 mln. kartų. Tarp dažniausiai žiūrimų – Aušros Vartų koplyčios bei Šv. Petro ir Povilo Karžygių koplyčios panoramos.

R. Šukevičiaus sukurtose panoramose – ne tik Lietuva. Jis kuria ir kaimyninės Baltarusijos teritorijoje. „Ten aš fotografuoju mūsų krašto žmonėms įdomų ir reikšmingą iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes laikų išlikusį istorinį ir architektūrinį paveldą“, – pasakoja fotografas, paskutiniais metais dažnai šiuos darbus finansuojantis iš savo lėšų. Svetainėje www.panoramas.lt – puikios Nesvydžiaus ir Krėvos pilių, Gardino katedros ir daugelio kitų Baltarusijos kultūros paveldo, architektūros ir istorijos objektų panoramos.

Interneto svetainėje www.panoramas.lt yra pateiktas ir visų čia pristatomų panoramų žemėlapis, ieškomas panoramas nesunku susirasti ir naudojanti abėcėline vietovių rodykle.

 

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

Atnaujinta: 2018-02-21