Papildyta portalo www.epaveldas.lt lietuvių literatūros klasikos kolekcija

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Skaitmeninimo skyrius 2020 metais papildė lietuvių literatūros klasikos kolekciją 100 naujų skaitmenintų kūrinių, suteikdamas prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis.

Portale www.epaveldas.lt šiuo metu galima rasti suskaitmenintus 1805 lietuvių autorių literatūros kūrinius, kurie parengti penkiais skirtingais leidybiniais formatais (EPUB, MobiPocket, PDF, HTML ir TXT)., turinčiais visateksčius PDF dokumentus (atliktas optinis simbolių atpažinimas).

2020 metais lietuvių literatūros klasikos kolekcija papildyta 42 autorių, kurių jubiliejinės gimimo datos tais metais buvo minimos, kūriniais, pateikta 100 lietuvių literatūros skaitmenintų knygų kopijų.

Įgyvendinat ES 2019/790 direktyvą „Dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB“, visiems šiais metais portale pateiktiems kūriniams nustatyta ir priskirta PD (angl. Public domain) (viešoji sritis, viešasis domenas) licencija, reiškianti, kad kūriniai yra laisvai prieinami naudoti visuomenei ir jiems autorių teisių apsaugos terminas pasibaigęs.

Taip pat atliktas didelis darbas atnaujinant anksčiau publikuotų skaitmenintų knygų kopijų metaduomenis. Skaitmenintoms kopijoms nustatyti ir priskirti licencijos tipo kodai ir jos pakartotinai publikuotos www.epaveldas.lt svetainėje, kur vartotojams suteikta informacija, kokia licencija priskirta konkrečiam kūriniui ir kokios yra šio kūrinio panaudojimo galimybės.

Iš 1805 suskaitmenintų lietuvių literatūros klasikos kolekcijos kūrinių licencijos priskirtos jau 1182 kūriniams, o likusiems kūriniams licencijos bus priskirtos artimiausiu metu. Didžioji dalis kūrinių paženklinta kūrinio viešo naudojimo PD licencija.

Atnaujintus kolekcijos sąrašus rasite čia ›

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2021-01-07