Portale „ePaveldas“ – informacija apie Šiaulių krašto kryždirbystę

2017 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka vykdo projektą Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“. Projekto partneriai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.

Vasaros mėnesiais bibliotekininkės, pasitelkusios vietos bendruomenės narius, fotografavo Šiaulių rajone esančius kryžius, juos aprašė, ieškojo pašnekovų, galinčių pateikti faktų apie kryžių statymo aplinkybes, skatino vietos gyventojus domėtis savo krašto istorija. Nufotografuota ir aprašyta daugiau kaip 170 mažosios sakralinės architektūros statinių: kryžių, koplytėlių, rūpintojėlių, karavykų, koplytstulpių, stogastulpių, atminimo akmenų ir kt. Surinkta medžiaga susisteminta pagal seniūnijas. Objektai taip pat suskirstyti pagal savo buvimo vietą: sakralinėse erdvėse, kaimuose, sodybose, viešojoje erdvėje.

Surinkta medžiaga tapo pagrindu parengti kraštotyros darbas. Jis yra paskelbtas Virtualios elektroninės paveldo informacinės sistemos (VEPIS) viešojoje prieigoje „ePaveldas“ www.epaveldas.lt  adresu http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=164471. Projekto vykdymo metu surinkta informacija apibendrinta  dr. Elenos Počiulpaitės  straipsnyje, kurį planuojama paskelbti žurnale „Liaudies kultūra“.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2017-11-23