Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę – turinio plėtra 2“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka nuo 2017 m. lapkričio 1d. įgyvendina projektą „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę – turinio plėtra 2“, kurį iš dalies finansuoja iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos administruojamos Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos. Projekto trukmė – vieneri metai.

Projekto tikslas – skatinti teisėtą skaitmeninę prieigą prie lietuvių literatūros autorių kūrinių, kuriems galioja autorių teisės.

Projekto uždaviniai:

  • Pildyti ir turtinti portalo epaveldas.ltlietuvių literatūros klasikos kūrinių kolekciją naujais dokumentais/kūriniais, perkeliant juos į skaitmeninę formą, teikiant apie juos informaciją elektroninėje erdvėje bei užtikrinant jų prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis;
  • Sudaryti galimybes lietuvių literatūros kūrinius naudoti ugdymo procese, skaityti, pažinti lietuvių autorių kūrinius visoms visuomenės grupėms, naudoti kaip šaltinį tyrimams.

Įgyvendinant projektą bus atliekamos šios veiklos:

  • Vadovaujantis bibliotekoje sudarytu „100 reikšmingiausių vaikų knygų“ sąrašu, bus atrenkami kūriniai skaitmeninti;
  • Bus suskaitmeninta ne mažiau kaip 100 vnt. objektų, kurie bus atpažįstami, struktūrinami, konvertuojami į EPUB, MobiPocket, PDF, HTML, TXT formatus, aprašomi Virtualioje elektroninėje paveldo informacinėje sistemoje (VEPIS), sukuriant metaduomenis apie šiuos objektus. Sklaidai skirta informacija bus paviešinta VEPIS portale www.epaveldas.lt;
  • Bus pasirašomos licencinės sutartys dėl kūrinių skelbimo (ne mažiau kaip 50 vnt.), sudarančios galimybę bibliotekai skaitmeninamais kūriniais naudotis neterminuotai.

Informaciją pateikė Lina Mačiulienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Informacijos išteklių departamento Skaitmeninimo skyriaus vadovė

Atnaujinta: 2017-12-04