Šiaulių miesto kraštotyrininkų darbų katalogas (1990–2015 m.) internete

 

Elektroniniame Šiaulių miesto kraštotyrininkų darbų kataloge  (1990–2015 m.) yra suregistruoti Šiaulių miesto kraštotyrininkų, miesto įstaigų, užsiimančių kraštotyros veikla, ir bibliotekų kraštotyros darbai, parengti 1990–2015 m. laikotarpiu. Katalogą sudarė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Audronė Baškienė.

Į šį katalogą jau yra įtraukti 263 kraštotyros darbai. Didžioji jų dalis – nepublikuota. Jie pateikti chronologiškai. Atskirų metų kraštotyros darbų aprašai išdėstyti abėcėlės tvarka. Įrašų numeracija ištisinė. Katalogo gale yra pavardžių sąrašas.

Darbus katalogui pateikė Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka (78 rankraštiniai dokumentai ir 10 elektroninių priemonių), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka (80), Didždvario gimnazija (20), Juliaus Janonio gimnazija (37), „Romuvos“ progimnazija (3), Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla (2) ir Šiaulių jaunųjų turistų centras (3).

Didelę katalogo dalį sudaro miesto kraštotyrininkų – Irenos Rudzinskienės (39), Nijolės Petraitytės (28), Jono Nekrašiaus (23), Vytauto Mažeikos (17), Giedrės Petkevičienės (13), Jono Krivicko (17), Klemenso Kučinsko (9), Zitos Subačienės (12), Danutės Darbutienės (11), Nijolios Kasparavičienės (9), Ritos Margevičienės (6), Romualdo Rutkausko (6) ir kt. asmenų darbai.

Kraštotyrininkai – metraštininkai, o ne istorijos vertintojai. Jų darbuose atsispindi Šiaulių miesto istorinė raida, šeimų istorijos, personalijos, amatai ir tradicijos, tremtinių atsiminimai, išnykusių kaimų ir gatvių, bibliotekų ir  įmonių istorijos, kapinių tyrinėjimai ir kitos mūsų kraštui aktualios temos.

Didžiuma darbų skirta personalijoms – aktorėms Potencijai Pinkauskaitei, Stefai Nosevičiūtei-Čepaitienei, pedagogams Antanui Bukauskui, Pranui Švilpai, Adolfui Stonkui-Stonkevičiui, kraštotyrininkams Viktorui Žekniui, Vincentui Vaitekūnui, visuomenės veikėjai Onai Lukauskaitei-Poškienei, literatūrologei Daliai Striogaitei, Šiaulių universiteto dėstytojams ir kt.

Nemaža dalis darbų yra apie Šiaulių apskrities kaimus – jų istoriją ir gyventojus. Dalis kaimų yra išnykę (Liepkalnio, Paberžių, Tyrelkų), todėl užfiksuota istorija yra unikali.

Šiame kataloge taip pat galima rasti Šiaulių mikrorajonų – Dainų, Lieporių, Pabalių, Kalniuko – aprašymų. Yra darbų, skirtų atskiroms Šiaulių miesto gatvėms, buvusioms kultūros-švietimo įstaigoms, kongregacijos ir amatų mokyklai, prieškaryje veikusiems vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms.

Įdomios ir informatyvios šeimų istorijos, kurių dauguma saugoma asmeniniuose archyvuose.

Kita darbų grupė – mokyklų istorijos. Kataloge galima rasti Šiaulių miesto didžiausių ir seniausių gimnazijų – Didždvario ir Juliaus Janonio – metraščius, kuriuose atsispindi svarbiausi mokslo metų įvykiai, moksleivių pasiekimai, mokyklos šventės. Paminėtini ir Šiaulių jaunųjų turistų centro metraščiai, jaunųjų Mikelių darbai.

Keletas darbų skirta įmonėms – Šiaulių elektros tinklams, statybos įmonei „Žemda“. Surinkta medžiaga apie įmonių veiklą nuo jų įkūrimo, apie įmonėse dirbusius žmones.

Atskirą darbų dalį sudaro kraštotyros ekspedicijų medžiaga – apie knygnešystę Šiaulėnų apylinkėse, Gruzdžių krašto žmonių prisiminimai, apie nykstančius ir išnykusius Bazilionių krašto kaimus.

Kataloge taip pat yra įvairioms progoms (M. Daukšos Postilės  400-osioms metinėms, Juliaus Janonio gimnazios 150-mečiui, Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos 50-mečiui, Kryžių kalnui bei meno parodoms) skirtų ekslibrisų parodų katalogų.

Įdomios ir tremtinių istorijos, kelionių į tremties vietas dienoraščiai.

Kruopščiųjų kraštotyrininkų dėka atgimsta mūsų lokalioji istorija, nutiesdama sąsajas tarp kartų ir perimdama senolių gyvenimo patirtį bei žinias.

Rengiant katalogą naudotasi šiais leidiniais: „P. Višinskio viešosios bibliotekos kraštotyros darbų katalogas“ (Šiauliai, 1995), „Kraštotyra Šiaulių apskrityje: istorija ir šiandiena. Kraštotyros darbų parodos katalogas“ (Šiauliai, 1998), „Sukaupti kraštotyros lobiai. Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose ir jų filialuose saugomų kraštotyros darbų katalogas. 1990–2002“ (Šiauliai, 2003), LIBIS suvestiniu katalogu.

Šis katalogas – tai pirmas bandymas suregistruoti ir padaryti plačiajai visuomenei pasiekiamus Šiaulių miesto kraštotyrininkų darbus. Katalogą planuojama plėsti ir perkelti į skaitmeninę erdvę.

Elektroninė katalogo versija: http://www.savb.lt/media/public/Dokumentai/dokumentai2016/siauliumiestokrastkatalogas.pdf

Išsamiau apie katalogą:

http://www.savb.lt/lt/apie-siauliu-regiona/6090-katalogas

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2017-04-04