Įrašų archyvas, 2017 metai
Ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės
Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims