Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims

Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims. 
(Šie reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio. Jie parengti vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. ĮV-384 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 66-3131).
Atsisiųsti: PDF >

Rekomendacijos muziejams, kuriuose įdiegtas LIMIS-M posistemis.
Atsisiųsti: PDF >  DOC >

Rekomendacijos muziejams, dirbantiems su LIMIS-M alternatyviuoju posistemiu.
Atsisiųsti: PDF >  DOC >

 

Atnaujinta: 2019-01-29