Birželio 19–23 d. Osle vyks tarptautinė konferencija „Archiving 2023“

Š. m. birželio 1923 d. Osle vyks tarptautinė konferencija „Archiving 2023“, kurios tikslas suburti tarptautinę technikos ekspertų, vadovų, praktikų, mokslininkų bendruomenę iš kultūros paveldo institucijų, universitetų ir komercinių įmonių, diskusijai apie moderniausius 2D, 3D ir AV turinio – tokio kaip dokumentai, rankraščiai, fotografijos, įrišti tomai, paveikslai, skaitmeniniai kūriniai – vaizdo gavimo, skaitmeninimo, saugojimo ir prieigos prie jų būdus.

Konferencijoje bus pristatyti ne tik naujausi skaitmeninimo ir saugojimo tyrimų rezultatai, bet ir nagrinėjamos naujos technologijos, strategijos ir politika, bus aptariami sėkmingi projektai, nagrinėjamos įvairios platformos ir duomenų vizualizavimo būdai, leidžiantys užmegzti glaudesnį ryšį su kolekcijomis.

Konferenciją rengia 1947 m. įkurta tarptautinė organizacija Vaizdo gavimo mokslo ir technologijų draugija (Society for Imaging Science and Technology, imaging.org), kurios tikslas informuoti apie naujausius mokslinius ir technologinius pokyčius vaizdų srityje rengiant konferencijas, švietimo programas ir leidinius.

Konferencijos interneto svetainėje pateikiami 20202021 m. vykusių nuotolinių seminarų įrašai, pristatantys būsimos konferencijos temas: https://www.imaging.org/Site/IST/Conferences/Archiving/Archiving2023/Archiving2023_Home.aspx?

Registracija į konferenciją (prasideda balandžio mėn.):

https://www.imaging.org/Site/IST/Conferences/Archiving/Archiving2023/Archiving2023_Home.aspx?Entry_CCO=5#RegistrationFees

Atnaujinta: 2023-03-10