Tarptautinio fotografinio paveldo konsorciumo „Photoconsortium” dirbtuvės kultūros paveldo institucijoms (su prezentacijomis)

Š. m. vasario 8 d. Tarptautinis fotografinio paveldo konsorciumas „Photoconsortium” ve dirbtuves „Saving Collective Visual History” (liet. „Išsaugant kolektyvinę vizualinę istoriją”), kuriose profesionalai iš viešojo ir privataus sektorių dalinosi patirtimis ir pamokomis apie vizualinių kolekcijų išsaugojimą, skaitmeninimą ir skaitmeninę transformaciją. Dirbtuvės buvo konferencijos „Digital Past 2021”  (liet. „Skaitmeninė praeitis 2021”), kurią rengia Karališkoji Velso senovės ir istorinių monumentų komisija, programos dalis.

Skaitmeninimas, ypatingai aukštos kokybės skaitmeninimas, yra brangus ir daug laiko reikalaujantis procesas. Dėl ribotų lėšų ir laiko archyvai yra priversti rinktis, kuriems objektams teikti prioritetą skaitmeninant ir pirmenybė ne visada suteikiama sparčiausiai yrantiems objektams. Daugybė analoginių medžiagų, kuriose saugomas vizualinis paveldas (negatyvai, fotografiniai atspaudai, ankstyvosios filmų juostos) tampa nebeįskaitomos. Vienintelis būdas išsaugoti šiuos vaizdus ir garsus ateities kartoms – juos skaitmeninti ir perkelti į prieinamas skaitmenines saugyklas.

Nepaisant nedidelio finansavimo iš nacionalinių dotacijų ir Europos Sąjungos projektų, mūsų kolektyvinės vizualinės istorijos skaitmeninimas tenka kultūros paveldo institucijoms. Iš principo yra priimta, kad kultūros paveldo institucijoms tenka visa atsakomybė už jų kolekcijas, įskaitant jų prieinamumą tiek peržiūroms, tiek pakartotiniam naudojimui. Tai įgyvendinti be išorinės paramos nėra lengva užduotis.

Privatus ir viešas sektoriai gali turėti skirtingas prieigas ir įstatymus dėl savo kolekcijų, bet esama daug bendrų problemų:

– Kaip laikyti investicijas į skaitmeninimo įrangą, darbuotojus ir administracinį planavimą turimo biudžeto rėmuose;

– Kokias paslaugas geriau užsakyti, o ką galima atlikti patiems;

– Nustatyti geriausią balansą tarp prieinamų resursų ir laiko apribojimų, susijusių su objektų irimu;

– Kaip elgtis su potencialiai pavojingomis medžiagomis;

– Kaip efektyviai planuoti jau suskaitmeninto ir paviešinto turinio prieigą, pakartotinį naudojimą ir sklaidą;

– Kaip įtraukti bendruomenės poreikį gauti prieigą/pramogą ir tvarius verslo modelius;

– Ilgalaikio saugojimo iššūkiai, susiję su skaitmeninėmis kolekcijomis.

Šiuos klausimus fotografinio paveldo konsorciumo rengtose dirbtuvėse aptarė lektoriai iš privataus ir viešojo sektorių. Jų prezentacijas galite rasti čia.

 

Tekstas parengtas pagal viešai prieinamą „Digital Meets Culture” informaciją

Atnaujinta: 2021-02-12