Turtingas ir laisvai prieinamas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos elektroninis archyvas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) elektroniniame archyve (prieiga internete http://elibrary.mab.lt/?locale-attribute=lt), kaip skelbiama šios bibliotekos interneto svetainėje http://www.mab.lt/, saugomi suskaitmeninti bibliotekos fondo dokumentai (kultūros paveldo bei mokslo šaltiniai, senosios knygos ir periodiniai leidiniai, rankraščiai, senieji atvirukai, piešiniai, fotografijos ir kt.), elektroniniai bibliotekos leidiniai (bibliografijos, katalogai, mokslo straipsniai, įvairiomis progomis išleisti leidiniai ir pan.)

Interneto naudotojams jau laisvai yra prieinami šie rinkiniai:

2.  Knygų įrišų tyrimai / Bookbindings research [278]

3. Bibliotekos leidiniai / Publications of the Library [428]

4.0. Skaitmeninti bibliotekos fondo dokumentai / Digital documents of the library fund [0]

4.1. Knygos / Books [355]

4.2. Periodika / Periodicals [382]

4.3. Vaizdiniai dokumentai / Visual documents [573]

4.4. Kartografija / Cartography [411]

4.5. Ediktai. Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys / Edicts. Collection of Prussian official documents [64]

5.0. Skaitmeninti rankraščiai / Digital manuscripts [0]

5.1. Pergamentai / Parchments [263]

5.2. Asmenų rinkiniai / Personal collections [248]

5.3. Institucijų rinkiniai / Institutional collections [5095]

5.4. Teminiai rinkiniai / Thematic collections [2592]

  1. Lietuvos mokslo tarybos finansuoti leidiniai / Publications funded by the Science Council of Lithuania [0]

xx Saugykla / xx Repository [0]

Šiame elektroniniame archyve skelbiama informacija ir apie paskutiniuoju metu suskaitmenintus dokumentus.

Tekstas parengtas pagal Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos informaciją

Atnaujinta: 2019-10-01