Vilniaus universiteto skaitmeninių kolekcijų svetainėje laisvai prieinama informacija apie šio universiteto bibliotekoje suskaitmenintas vertybes

Vilniaus universiteto biblioteka – viena iš lyderių tarp Lietuvos atminties institucijų, vykdančių kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas.

Šios bibliotekos interneto svetainės puslapyje https://biblioteka.vu.lt/istekliai skelbiama, kad joje saugoma daugiau negu „5 mln. dokumentų. Sukaupta turtinga senųjų dokumentų saugykla Lietuvoje: didžiausia šalyje inkunabulų, paleotipų kolekcijos, senųjų lietuviškų knygų rinkinys (tarp jų tokie unikalūs leidiniai kaip pirmoji lietuviška knyga, – M. Mažvydo Katekizmas, – B. Vilento Enchiridionas ir kt.). Rankraščių skyriuje saugoma per 325 tūkst. XIII–XXI a. dokumentų įvairiomis pasaulio kalbomis. Fonduose taip pat laikoma didelė kolekcija grafikos darbų, iš kurių svarbią dalį sudaro senoji grafika, apimanti XVI–XIX a. Dalis senųjų dokumentų yra skaitmeninami, tad laisvai prieinami VU skaitmeninių kolekcijų svetainėje http://www.atmintis.mb.vu.lt/. […]

Siekdama išsaugoti ir padidinti prieinamumą prie reikšmingo Lietuvai ir pasauliui kultūros paveldo dokumentų, Vilniaus universiteto biblioteka viena pirmųjų atminties institucijų šalyje ėmėsi jų skaitmeninimo. Įkurtas Skaitmeninimo skyrius ir itin aktyviai įsitraukta į nacionalinius ir tarptautiniu kultūros paveldo išsaugojimo projektus, kurių dėka virtualioje erdvėje jau prieinami įvairūs bibliotekoje saugomi kultūros paveldo dokumentai. […]“

Išsamiau apie tai galima pasiskaityti internete paskelbtame interviu su šios bibliotekos  Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktore Nijole Klingaite-Dasevičiene (prieiga internete http://naujienos.vu.lt/bibliotekos-paveldas-xxi-amziuje-saugoti-atverti-dalytis/).

Bibliotekos specialistai akcentuoja, kad šiandien jau „tūkstančiai tekstų, žemėlapių, meno objektų vaizdų iš VU bibliotekos kultūros ir mokslo paveldo rinkinių nuo šiol laisvai prieinami naujoje VU skaitmeninių kolekcijų svetainėje. Joje suteikiama galimybė naršyti ir ieškoti skaitmenintų dokumentų iš VU bibliotekos retų spaudinių, rankraščių, grafikos ar muziejinių rinkinių, skirtų studijoms, moksliniams tyrimams ir kultūriniam lavinimui, pateikiama informacija apie VU bibliotekos ir nacionalines skaitmeninimo iniciatyvas ir projektus, nuorodos į kitų kultūros bei paveldo institucijų skaitmenines kolekcijas. […]“

Bibliotekos interneto svetainėje yra suformuotas skyrius „Elektroniniai ištekliai“  (prieiga internete https://biblioteka.vu.lt/e.istekliai/). Jame galima rasti nuorodas į prenumeruojamas, testuojamas, Lietuvos kuriamas duomenų bazes, VU mokslo žurnalus, kitus Lietuvos mokslo žurnalus, kitų pasaulio šalių mokslo žurnalus, VUB prenumeruojamas elektronines knygas, laisvos prieigos el. knygas, enciklopedijas, žinynus, žodynus, informacijos tvarkymo programas.

Adresu http://www.eparodos.mb.vu.lt/ biblioteka viešina šias savo sukurtas virtualias parodas:

Tekstas parengtas pagal Vilniaus universiteto informaciją

Atnaujinta: 2019-10-01