Virtuali paroda, skirta Šiaulių miesto burmistro, pedagogo Juozo Orlauskio 130-osioms gimimo metinėms

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka sukūrė virtualią parodą, skirtą Šiaulių miesto burmistro, pedagogo Juozo Orlauskio 130-osioms gimimo metinėms.  Ji paskelbta bibliotekos interneto svetainėje http://www.savb.lt/lt/ adresu http://www.savb.lt/lt/6739-miesto-burmistrui-pedagogui-juozui-orlauskiui-130?showall=&limitstart= .

Parodoje pateikta išsami J. Orlausko biografija. Joje rašoma:

„Juozas Orlauskis gimė 1887 spalio 17 dieną Šiauliuose. Gyveno didelėje neturtingoje šeimoje, todėl vyresniame amžiuje jautė prielankumą sunkiau besiverčiantiems, padėdavo jiems finansiškai. 1908 metais baigė Šiaulių gimnaziją. 1913 metais – Petrapilio (Peterburgo) universitetą, Fizikos-matematikos fakultetą. 1918 m. J. Orlauskis grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti mokytoju Šiauliuose. […] Būdamas aktyvus miesto veikėjas, J. Orlauskis ne tik gražino miestą, bet stengėsi jį puoselėti ir kitais būdais. Jo pastangomis atkurta Ugniagesių draugija. „Tuometinis Šiaulių burmistras J. Sondeckis atsiminimuose rašė, kad J. Orlauskis Ugniagesių draugija rūpinosi kaip savo kūdikiu“ (Dromantienė, 1997).

1940 m. J. Orlauskis bolševikų buvo atleistas iš direktoriaus pareigų mokytojų seminarijoje kaip netinkamas naujai santvarkai ir paskirtas į Kaišiadorių vidurinę mokyklą. Vėliau grįžo į gimtuosius Šiaulius, kur gimnazijoje dėstė fiziką ir matematiką iki 1946 metų. […]“

Publikuojami ir J. Orlauską pažinojusių žmonių atsiminimai.

Tekstą pagal informaciją, pateiktą adresu http://www.savb.lt/lt/6739-miesto-burmistrui-pedagogui-juozui-orlauskiui-130?showall=&limitstart= parengė LDM filialas LM ISC LIMIS

Atnaujinta: 2017-10-05