Įrašų archyvas, 2017 metai
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)
Seminaras „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas“
Nuotolinė paskaita „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“
LM ISC LIMIS elektroninė mokymo sistema
Skaitmeninimo kompetencijos centrų atstovų susitikimas su kultūros viceministrais
LDM filialas LM ISC LIMIS pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“
Muziejų, bibliotekų, archyvų ir kitų institucijų virtualios parodos
Elektroniniai ir skaitmeniniai leidiniai lietuvių kalba
Periodiniai leidiniai lietuvių kalba
Straipsniai lietuvių kalba