Įrašų archyvas, 2017 metai
Seminaras „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas“
Nuotolinė paskaita „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“
LM ISC LIMIS elektroninė mokymo sistema
Nuotolinė paskaita „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“
Įgyvendintas projektas „Skaitmeninto kultūros paveldo skaitmeninio turinio standartai ir skaitmeninių bylų parengimas archyvavimui“
LM ISC LIMIS elektroninė mokymų sistema kultūros paveldo skaitmenintojams
Interaktyvi mokymo klasė – kultūros paveldo skaitmenintojams