Projektas: Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, kvalifikacijos kėlimas 2017–2018 m.

2017–2018 m. Lietuvos dailės muziejaus (LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) įgyvendina projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, praktiniai mokymai, suskaitmeninto turinio sklaida“ (projekto vadovė – LM ISC LIMIS vedėja Dalia Sirgedaitė).

LIMIS centras nuo pat jo įkūrimo sistemingai įgyvendina muziejuose dirbančių skaitmeninimo srities specialistų kvalifikacijos kėlimo programas, organizuoja mokymus, kuriuose suteikiamos bazinės skaitmeninimo žinios, didinama specialistų kompetencija, atnaujinami jų įgūdžiai ir žinios. Vien 2016 m. buvo surengta 20 praktinių mokymų (eksponatų fotografavimo, skaitmeninių vaizdų parengimo saugojimui ir sklaidai, darbo su LIMIS), kuriuose dalyvavo 196 asmenys, ir 2 nuotoliniai mokymai apie naujausių standartų naudojimą skaitmeninimo veikloje, kuriuose dalyvavo 50 asmenų. Mokymuose įgytas žinias galima papildyti, pagilinti ir prisiminti prisijungus prie LIMIS centro sukurtos ir plėtojamos mokymų sistemos www.limismokymai.lt. LM ISC LIMIS organizuoja ir nuotolines paskaitas, seminarus, konsultuoja muziejų darbuotojus raštu ir žodžiu, rengia išvažiuojamuosius seminarus muziejuose.

2017–2018 m. LM ISC LIMIS tęsia muziejininkų mokymų kvalifikacijos kėlimo programą.

2017 m. numatyta surengti:

LDM – kasmet po 3 dviejų dienų praktinius mokymus „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“ ir „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“ (pradedantiesiems ir pažengusiems);

LDM ir Palangos gintaro muziejuje – 5 dviejų dienų praktinius mokymus dirbti su LIMIS.

2018 m. numatyta surengti: LDM po 2 dviejų dienų praktinius mokymus „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“ ir „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“ (pradedantiesiems ir pažengusiems);

LDM ir Palangos gintaro muziejuje – 4 dviejų dienų praktinius mokymus dirbti su LIMIS;

LDM, Lietuvos jūrų muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje – 20 vienos dienos mokymų „Rinkinių apskaita naudojant LIMIS“.

Eksponatų fotografavimo mokymuose muziejininkai bus supažindinami su fotografavimo įranga, mokysis fotografuoti plokštuminius ir tūrinius objektus.

Skaitmeninių vaizdų parengimo ir tvarkymo mokymuose muziejininkai bus supažindinami su vaizdų apdorojimo programomis, išmoks tinkamai parengti nufotografuotų ir nuskenuotų objektų vaizdus, skirtus archyvuoti ir sklaidai.

Mokymuose dirbti su LIMIS muziejininkai susipažins su bendraisiais darbo su LIMIS principais, rinkinių apskaitos galimybėmis, išmoks įvesti objektų metaduomenis ir juos susieti su skaitmeninėmis bylomis bei sklaidai skirtą turinį paviešinti LIMIS viešojoje prieigoje.

Mokymuose „Rinkinių apskaita naudojant LIMIS“ muziejininkai bus supažindinami su kompiuterizuota rinkinių apskaita naudojant LIMIS: pasirengimas kompiuterizuotai apskaitai, eksponatų apskaita, pirminės apskaitos knygos ir inventorinių knygų pildymas, eksponatų vertinimas ir kt. muziejinės veiklos darbai.

Mokymus ves, darbo patirtimi dalinsis Lietuvos jūrų muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyr. fondų saugotojai ir kiti specialistai. Muziejai, kuriuose dirba šie specialistai, pirmieji 2014–2016 m. perėjo nuo rašytinės prie kompiuterizuotos eksponatų rinkinių apskaitos.

Kiekvieną mokymo grupę sudarys 10–12 dalyvių. Planuojama, kad per du metu mokymuose dalyvaus apie 400–450 specialistų.

Projekto metu bus parengtas ir 2018 m. išleistas metodinis leidinys, kuriame bus publikuojamos naujausios rekomendacijos dėl programinės ir techninės įrangos skirtos skaitmeninimui, naudojimo, naujausia informacija apie kultūros paveldo objektų skaitmeninimą, kompiuterizuotą rinkinių apskaitą ir kt. su skaitmeninimu susijusias aktualijas.

Informacija apie projekto veiklas bus skelbiama LM ISC LIMIS administruojamuose interneto leidiniuose www.ekultura.lt, www.emuziejai.lt, www.limis.lt, www.muziejai.lt bei socialiniame tinkle Facebook.

 

LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2017-04-04