Įrašų archyvas, 2017 metai
Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims
2016 m. sausio 21 d. surengtas nuotolinis seminaras projekto „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“ dalyviams
Pasieniečių mokykloje veikia paroda „NE VIENAI VALANDAI: Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 95“
Muziejų darbuotojų seminaras „Skaitmeninis paveldas viešojoje erdvėje ir intelektinės nuosavybės teisės“
Atminties institucijos kviečiamos dalyvauti ENUMERATE ketvirtojoje apklausoje
Informacinių technologijų naudojimas Kauno muziejuose
Virtuali realybė Čiurlionio pasaulyje
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje – apie „ePaveldą“ www.epaveldas.lt ir autorių teises
Muziejų darbuotojams – seminaras „Skaitmeninis paveldas viešojoje erdvėje ir intelektinės nuosavybės teisės“
Modulinio mokymo programa „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“