Įrašų archyvas, 2019 metai
Ar jau naudojatės LIMIS teikiamomis paslaugomis?
Skaitmeninimo situacijos Lietuvos muziejuose tyrimas
Skenavimo ir fotografavimo paslaugos Lietuvos muziejams 2019 m.
Muziejininkų mokymai 2019 metais
Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai
Animuotų gif‘ų kūrimo konkursas „GIF IT UP 2018“
Įgyvendinamas projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“
Ko reikėtų neužmiršti pradedant kurti elektroninius įrankius, produktus ir paslaugas?
TV3 kanale – reportažas apie Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS)
Lietuvos muziejų konsoliduotų skaitmeninimo paslaugų teikimo per muziejų skaitmeninimo kompetencijos tinklą tvarka