Įrašų archyvas, 2017 metai
2017 m. vasario 9 d. Lietuvos kultūros taryba pradeda priimti paraiškas projektų daliniam finansavimui gauti
Išsamiau: Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema (KPEPIS)
Išsamiau: Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)
Seminaras „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas“
LM ISC LIMIS elektroninė mokymo sistema
Muziejų, bibliotekų, archyvų ir kitų institucijų virtualios parodos
Elektroniniai ir skaitmeniniai leidiniai lietuvių kalba
Straipsniai lietuvių kalba
Elektroniniai ir skaitmeniniai leidiniai užsienio kalbomis