Įrašų archyvas, 2017 metai
LSD technikos komiteto LST TK 47 „Informacija ir dokumentavimas“ metinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas
Lietuvos standartizacijos departamentas teikia elektroninio parašo nuotolinio mokymo paslaugą
Lietuvos dailės muziejus vėl kviečia muziejų darbuotojus registruotis į mokymus
2017 m. vasario 9 d. Lietuvos kultūros taryba pradeda priimti paraiškas projektų daliniam finansavimui gauti
Projektas: Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, kvalifikacijos kėlimas 2017–2018 m.
Dažnai muziejų darbuotojų užduodami klausimai
Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)
Seminaras „Kūrinių autorių teisinės apsaugos terminai ir jų taikymas“
Nuotolinė paskaita „Skaitmeninimo srities norminiai dokumentai“
LM ISC LIMIS elektroninė mokymo sistema