„Epale“ suaugusiųjų švietėjų portalo ir programos „Erasmus+“ galimybės muziejams

2019 m. sausio 9 dieną Lietuvos muziejai buvo pakviesti dalyvauti internetiniame seminare „Epale“ suaugusiųjų švietėjų portalo ir programos „Erasmus+“ galimybės muziejams“. Videokonferenciją vedė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė dr. Vilija Lukošiūnienė ir „Epale“ Kauno regiono ekspertė dr. Elena Trepulė. Seminare dalyvavo ir Lietuvos dailės muziejaus LIMIS centro darbuotojai.

Seminaro metu muziejininkai bus supažindinti su trimis aktualiomis naujienomis:

  1. Leidinys „Mokymasis visą gyvenimą muziejuose. Europos patirties almanachas“.
  2. Suaugusiųjų švietėjų portalas „Epale“.
  3. Programos „Erasmus+“ galimybės muziejams.

Leidinyje „Mokymasis visą gyvenimą muziejuose. Europos patirties almanachas“ pristatoma mokymosi visą gyvenimą muziejuose problematika, kylantys iššūkiai ir atskleidžiama kelių gerai žinomų Europos muziejų (Londono Viktorijos ir Alberto muziejaus, Britų muziejaus, Amsterdamo istorijos muziejaus, Helsinkio Kiasma šiuolaikinio meno muziejaus ir kt.) patirtis. Leidinyje daug dėmesio skiriama suaugusiųjų mokymosi ypatumams, nurodoma, kokios yra sąlygoms, į kurias muziejai turi atsižvelgti organizuodami suaugusiųjų mokymąsi.

Muziejų edukatoriams, viešųjų ryšių specialistams ypač aktualu yra tai, kad almanache gausu konkrečių pavyzdžių, kaip įvairiuose Europos šalių muziejuose dirbama su skirtingomis specifinėmis grupėmis (šeimomis, vaikais, jaunimu, senjorais, nuo muziejaus nutolusiomis asmenų grupėmis). Čia galima rasti patarimų, kaip naujas tikslines grupes į muziejus pritraukti.

Leidinys gali būti naudojamas kaip muziejų mokymosi programų ir užsiėmimų planavimo instrumentas. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip muziejuose dirbančio personalo (pedagoginio, parodų organizatorių ir pan.) kvalifikacijos tobulinimo įrankis, organizuojant diskusijas apie leidinyje pateiktas teorijas ir praktinius pavyzdžius, taikant pristatytus metodus savo veikloje.

Almanacho tekstą lietuvių kalba galima rasti internete – mokymasis_visa_gyvenima_muziejuose._europos_patirties_almanachas.pdf [žiūrėta 2019-01-10].

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su Europos komisijos inicijuota platforma „Epale“. Kuo ji gali būti naudinga muziejų darbuotojams? „Epale“ (www.ec.epale.eu) yra daugiakalbė atviros narystės bendruomenė, skirta mokytojams, dėstytojams, tyrėjams, akademikams, politikos formuotojams ir visiems kitiems suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srities specialistams iš visos Europos. Portalo paskirtis – dalytis turiniu, susijusiu su suaugusiųjų mokymusi, įskaitant naujienas, tinklaraščių pranešimus, išteklius ir renginius.

Šioje platformoje prisiregistravę muziejų darbuotojai gali gauti suaugusiųjų mokymosi naujienas, susipažinti su švietimo ekspertų nuomonėmis, užsienio muziejų patirtimi, nuorodomis į diskusines laidas, įkelti ar peržiūrėti informaciją apie muziejuose organizuojamus renginius, parodas, seminarus, pristatyti savo leidinius, publikuoti mokslinius straipsnius. Naudodamiesi forumais ir tinklaraščių komentavimu, nariai gali bendrauti su suaugusiųjų mokymosi ir švietimo srityje dirbančiais kolegomis iš visos Europos, taip pat – dalytis gerąja patirtimi, gauti patarimų, kaip įsilieti į tarptautinius projektus.

Paskutinė seminaro dalis buvo skirta programos „Erasmus+“ galimybėms muziejams pristatyti. 2019 m. muziejai kviečiami įsitraukti į Mobilumo (KA1) arba Strateginių partnerysčių (KA2) programas ir teikti paraiškas iki vasario 5 d. (Mobilumo projektai) bei iki kovo 21 d. (Strateginių partnerysčių projektai). Projektų dalyviai gali būti muziejaus darbuotojai, suaugę lankytojai (tėvai, senjorai, migrantai, TAU klausytojai ir kt.).

Numatomos mobilumo projektų veiklos: dėstymo ir mokymo vizitai, dalyvavimas kursuose, darbo stebėjimas ir praktika. Finansuojama 100 proc. tinkamų išlaidų (kelionės, apgyvendinimo, pragyvenimo, kursų mokesčio, organizavimo).

Numatomos strateginių partnerysčių projektų veiklos: kurti inovatyvius produktus (pvz.: metodikas, vadovėlius ar kt.), platinti ir taikyti jau egzistuojančius naujai sukurtus produktus ar idėjas, plėtoti ir stiprinti tinklus, gerinti institucijų gebėjimus veikti tarptautiniu lygmeniu, dalintis idėjomis, praktikomis, metodais. Viena svarbi sąlyga – projekte turi dalyvauti bent 3 institucijos iš skirtingų šalių. Finansuojama 100 proc. suplanuotų lėšų.

Partnerių projektams galima ieškoti „Epale“ platformoje. Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ (http://www.erasmus-plius.lt/).

Informaciją parengė Laima Bačkienė

 

Atnaujinta: 2019-01-11