2017-01-25
Teisės aktai
Tarptautiniai dokumentai

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Kultūros ministro įsakymai
Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos Direktoriaus įsakymai
Kiti dokumentai