2018-08-01
Muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai

Nacionalinis muziejų skaitmeninimo kompetencijos centras

 • Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (muziejų sritis). Adresas: Didžioji g. 4, LDM filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, LT 01128 Vilnius. Tel. (8 5) 261 96 70, faksas (8  5) 212 60 06, el. p. info@limis.lt.

Regioniniai muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai

 • Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Adresas: V. Putvinskio g. 55, LT-44248 Kaunas. Tel.: (8 ~ 37) 22 94 75, faksas: (8 ~ 37) 22 26 06, el. paštas: mkc.info@takas.lt, mkc.skaitmeninimas@gmail.com.
 • Lietuvos jūrų muziejus. Adresas: Smiltynės g. 3, LT-93100 Klaipėda. Tel.: (8  46) 49 07 40, (8 46) 49 22 50, faksas: (8 ~ 46) 49 07 50, el. paštas: ljm@muziejus.lt, v.ragaisis@muziejus.lt.
  Šiaulių „Aušros“ muziejus (muziejų sritis). Adresas: Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai. Tel.: (8  41) 52 43 90, faksas: (8 ~ 41) 52 43 90, el. p. rastine@ausrosmuziejus.lt, v.ulinskyte@ausrosmuziejus.lt.

 Skaitmeninimo kompetencijos centrų tinklo funkcijos:

 • koordinuoja atminties institucijų skaitmeninimo veiklas ir nustatyta tvarka teikia konsoliduotas skaitmeninimo paslaugas atminties institucijoms bei kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms;
 • plėtoja VEPIS platformą, užtikrina Lietuvos atminties institucijose suskaitmeninto kultūros paveldo ir jo pagrindu sukurtų elektroninių paslaugų bei produktų paiešką ir prieinamumą visuomenei vieno langelio principu bei jų integraciją į „Europeaną“, užtikrina efektyvią informacijos apie elektronines kultūros paveldo paslaugas ir naudojimosi galimybes sklaidą Lietuvos gyventojams;
 • užtikrina atminties institucijose sukuriamo skaitmeninio turinio kokybę ir suderinamumą taikant bendrus skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartus, kuria ir plėtoja bendras informacijos išteklių valdymo priemones (tezaurus, žodynus ir pan.);
 • skatina skaitmeninto kultūros paveldo turinio panaudojimą naujoms paslaugoms ir produktams kurti, bendradarbiaudamos su atminties institucijomis bei kitomis kultūros, turizmo ir švietimo įstaigomis kuria ir diegia skaitmeninto kultūros paveldo prieigos valdymo įrankius, kurie užtikrina patrauklų ir interaktyvų kultūros turinio pateikimą vartotojams,
 • užtikrina sistemingą elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo principų ir standartų taikymą atminties institucijose bei vartotojų informacinių poreikių ir paslaugų poveikio tyrimų vykdymą, kuriant ir tobulinant kultūros paveldo sklaidos priemones;
 • vykdo atskirų sričių kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninto turinio sklaidos ir išsaugojimo rezultatų ir pokyčių stebėseną, koordinuoja atminties institucijų skaitmeninimo stebėsenos duomenų pateikimą į Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą;
 • vykdo atminties institucijų skaitmeninimo specialistų mokymus bei kvalifikacijos kėlimo renginius, kuria ir vysto bendras skaitmeninimo mokymų elektronines priemones;
 • bendradarbiauja tarpusavyje vykdant kultūros paveldo objektų skaitmeninimui atranką, koordinuoja kultūros paveldo skaitmeninimo ir sklaidos, skaitmeninto turinio saugojimo veiklas.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija