Įgyvendintas pirmasis projekto „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“ etapas

Lietuvos dailės muziejaus (LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) kiekvienais metais muziejininkams organizuoja mokymus, paskaitas, seminarus ir kitus renginius kultūros paveldo objektų skaitmeninimo temomis. 2017 m. LM ISC LIMIS tęsė šią veiklą ir organizavo 3 temų mokymus. Jie vyko įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos programos „Kvalifikacijos kėlimas“ projektą „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“.

Mokymų tikslas buvo pakelti skaitmeninimo srityje dirbančių muziejininkų kvalifikaciją bei ugdyti jų gebėjimus ir taip sudaryti galimybę muziejams pereiti prie kompiuterizuotos rinkinių apskaitos.

Vykdant projektą buvo surengti:

  • 5 dviejų dienų mokymai „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“ (60 akad. val.). Juose LDM fotografas Antanas Lukšėnas mokymų dalyvius supažindino su fotostudijos įrengimo taisyklėmis, fotografavimui naudojama įranga, plokštuminių ir tūrinių eksponatų fotografavimu. Teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose fotografas dalinosi ilgamete LDM eksponatų fotografavimo patirtimi, negailėjo patarimų kolegoms, kantriai, profesionaliai ir suprantamai aiškino fotografavimo subtilybes.
  • 4 dviejų dienų mokymai „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“ (48 akad. val.). Juose Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedros lektorė Rūta Mozūraitė pristatė vaizdų apdorojimo programas Adobe Camera RAW, Adobe Photoshop, GIMP. Mokymų dalyviai atliko daug praktinių užduočių, kurios padėjo išmokti nustatyti vaizdo parametrus, skiriamąją gebą, parinkti spalvinę erdvę ir gylį, retušuoti nešvarumus, sukurti šešėlį, paryškinti detales, prireikus naudoti karpymo įrankį ir daug kitų vaizdų tvarkymui reikalingų funkcijų. R. Mozūraitė yra ne tik puiki vaizdų apdorojimo programų žinovė – ji turi ir darbo patirties LDM, kur keletą metų ruošė skaitmeninius vaizdus saugojimui, taigi, mokymų dalyviams galėjo perteikti daug naudingos praktinės informacijos, aktualios būtent kultūros paveldo specialistams.
  • 9 dviejų dienų mokymai „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ (108 akad. val.). Juose LM ISC LIMIS vedėja Danutė Mukienė muziejininkus supažindino su Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimo teisiniais dokumentais, teisės aktais, privalomais dirbant su LIMIS, pristatė LIMIS valdytoją ir tvarkytoją, asmenis, administruojančius LIMIS, atsakė į dažniausiai LIMIS naudotojams kylančius klausimus. LM ISC LIMIS vedėjos pavaduotojas ir duomenų saugos įgaliotinis Donatas Snarskis pristatė LIMIS saugaus duomenų tvarkymo principus, supažindino su elektroninės informacijos sauga. LM ISC LIMIS Metodinio skyriaus vedėja Dalia Sirgedaitė muziejų darbuotojus supažindino su bendraisiais darbo su LIMIS principais, padėjo jiems suformuoti esminius darbo šioje sistemoje įgūdžius. Mokymuose buvo daug praktinių užsiėmimų, kurių metu muziejininkai LIMIS testinėje aplinkoje mokėsi aprašyti eksponatus, įkelti skaitmenines bylas, viešinti informaciją Lietuvos muziejų kolekcijų portale limis.lt, tvarkyti klasifikatorius. Mokymų dalyviai susipažino su galimybe naudojantis LIMIS vykdyti kompiuterizuotą eksponatų apskaitą, išmoko suformuoti apskaitos aktus, pirminės apskaitos ir inventorines knygas, įvairias ataskaitas (metinę, eksponatų įvertinimo ir kt.) bei atlikti kitas funkcijas.

Lektoriai mokymuose pristatė LM ISC LIMIS ankstesniais metais sukurtą nuotolinių mokymų sistemą www.limismokymai.lt. Prie jos prisijungę asmenys gali naudotis elektroninėmis mokymų programomis apie kultūros paveldo objektų fotografavimą, vaizdų apdorojimą, darbą su LIMIS, autorių turtines teises, techninę ir programinę įrangą, skirtą muziejuose saugomiems objektams skaitmeninti. Mokymų programose pateikiama išsami tekstinė medžiaga, papildyta iliustracijomis ir vaizdo klipais. Medžiaga, atsižvelgiant į LIMIS patobulinimus, nuolat atnaujinama. Naudotis mokymų sistema www.limismokymai.lt rekomenduojama ne tik neturintiems patirties skaitmeninimo veikloje, bet ir norintiems prisiminti ar pagilinti anksčiau įgytas žinias.

Pasibaigus mokymams dalyviai turėjo atlikti individualią užduotį. Tą sėkmingai padariusiems buvo išduoti pažymėjimai.

2017 m. surengtuose mokymuose dalyvavo 167 asmenys. Mokymai vyko Vilniuje (Lietuvos dailės muziejuje) ir Palangoje (Palangos gintaro muziejuje). Nuo 2016 m. LM ISC LIMIS organizuojamais mokymais domisi ir kitų atminties institucijų darbuotojai. Džiugu, kad muziejininkų patirtis naudinga kolegoms iš archyvų ir bibliotekų, todėl jie mielai laukiami, su jais dalinamasi žiniomis ir ketinama bendradarbiauti ateityje. Šiemet mokymuose „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“ dalyvavo Lietuvos ypatingojo archyvo ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai.

2018 m. prasidės projekto „Muziejininkų, dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje, mokymai“ antrasis etapas. Kasmet į skaitmeninimo veiklas įsijungia vis daugiau muziejininkų, daugėja naujų darbuotojų arba senus pakeičia nauji, todėl jau tradiciniais tapę mokymai „Muziejuose saugomų objektų fotografavimas“, „Skaitmeninių vaizdų parengimas saugojimui ir sklaidai“, „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“ išlieka aktualūs ir populiarūs. Jie bus tęsiami. Ateinančiais metais LM ISC LIMIS, bendradarbiaudamas su Lietuvos jūrų muziejumi, Šiaulių „Aušros“ muziejumi ir Vytauto Didžiojo karo muziejumi, pakvies ir į naujus mokymus – „Rinkinių apskaita naudojant LIMIS“. Mokymai vyks LDM ir visuose paminėtuose muziejuose. Dalyvius ketinama supažindinti su kompiuterizuota rinkinių apskaita naudojantis LIMIS: pasirengimu kompiuterizuotai apskaitai, eksponatų apskaita, pirminės apskaitos ir inventorinių knygų pildymu, eksponatų vertinimu ir kitais muziejinės veiklos darbais. Mokymus ves, darbo patirtimi dalinsis Lietuvos jūrų muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyr. fondų saugotojai ir kiti specialistai. Šie muziejai yra pirmieji 2014–2016 m. perėję nuo rašytinės prie kompiuterizuotos rinkinių apskaitos. Tikimasi, kad šie mokymai paskatins daugiau muziejų aktyviau naudotis LIMIS teikiamomis galimybėmis.

Baigiantis projektui numatyta išleisti metodinį leidinį „Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018“.

Dalia Sirgedaitė

Skirmanto Stankevičiaus nuotraukose – akimirkos iš LDM filialo LM ISC LIMIS
organizuojamų muziejų darbuotojų mokymų

Atnaujinta: 2017-12-21