Interaktyvūs žaidimai – muziejų internetinėje erdvėje

Muziejai, bibliotekos, archyvai bei kitos atminties institucijos yra sukaupusios didelius vertybių rinkinius. Daug dėmesio skiriama jų tinkamam ir efektyviam pateikimui, populiarinimui visuomenėje. Tam pasitelkiamos šiuolaikinės technologijos, kuriančios virtualius, interaktyvius produktus. Įgyvendinama ir nemažai edukacinių programų bei projektų, ieškoma vis naujesnių, efektyvesnių  informacijos pateikimo formų. Viena iš jų – edukaciniai žaidimai, kurie patraukia ne tik jauną, bet ir suaugusį, norintį išmoningaipraleisti laiką, daugiau sužinoti apie kultūrinį bei istorinį paveldą.

Lietuvos muziejų interneto portalo puslapyje www.muziejai.lt/Edukacija/Ed_zaidimai.lt.asp galima surasti visą eilę turiningų virtualių žaidimų, kurie yra susiję su muziejų sukauptais eksponatų rinkiniais ir kolekcijomis.

Vytauto Kasiulio dailės muziejus internete pristato animuotą interaktyvų žaidimą „Tapybos pamoka“ http://kasiulis.ldm.lt/ . Interaktyviame pagrindiniame paveiksle pelės pagalba aktyvinant atskirus taškus galima spalvinti paveikslą menininko neužbaigtas vietas. Paveikslo aktyvios zonos  pateikia dalį V. Kasiulio kūrybinio palikimo, parodo, kokia atlikimo technika jis kūrė, padeda sužinoti svarbiausius dailininko biografijos faktus.
Jau keletas metų internete veikia Lietuvos dailės muziejaus sukurtiinteraktyvūs žaidimai-viktorinos-dėlionės „Baldai“, „Gintaras“ ir „Laikrodžiai“. Jie turi pažintinę, mokomąją vertę. Žaidime matome tikrovėje egzisuojančių eksponatų skaitmeninius vaizdus. Jis turi tris atskiras temas: baldai, gintaras ir laikrodžiai. Čia sudaryta galimybė sudalyvauti viktorinoje, pažaisti  žaidimus, parodyti savo sumanumą, nuovokumą sustatant dėlionę. Žaidėjai iš atskirų išsibarsčiusių detalių turi sudėlioti originalius senovinių baldų, laikrodžių arba gintaro eksponatų vaizdus, saugomus Lietuvos dailės muziejuje.Viktorinose galima pasitikrinti savo žinias, atsakant į pateiktus klausimus, pasirinkus vieną iš keturių atsakymų. Teisingai atsakyti į kuo daugiau klausimų reikia per kuo trumpesnį laiką. Žaidžiant prašoma užbaigti kurti interjerą, sustatant reikiamus baldus arba sudėti išsibarsčiusias pastatomo senovinio laikrodžio detales pagal pateiktas nuotraukas. Įdomu žaisti žaidimą su gintarais – čia reikia sudaryti eilutes iš trijų ar daugiau vienodų gintaro gabaliukų ir pasistengti tai padaryti per kuo trumpesnį laiką.

„Virtuali edukacinė programa „Kelionė į klasicizmo epochą“ Lietuva 1760–1830http://old.ldm.lt/klasicizmo_epocha/index.htm sukurta Lietuvos dailės muziejuje remiantis čia, Teatro, kino ir muzikosm, Maironio lietuvių literatūros muziejuose bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos saugomais klasicizmo epochos dailės rinkiniais. Ši edukacinė programa yra gana sudėtinga. Ji pateikia klasicizmo epochą per 9 sritis: istoriją, švietimą, architektūrą, dailę, madą, muziką, literatūrą, teatrą ir visuomenę. Visa tai pateikiama trimis pažinimo aspektais – atrask, kurk, žaisk.

Einant Atrask pažinimo keliu galima surasti daugybę mus dominančių tos epochos faktų, istorinių dokumentų ar asmenybių aprašymų – sužinoti, koks jų ryšis su Lietuva. Čia gauname nemažai žinių apie to laikotarpio Lietuvos kultūrą – dailę, muziką, architektūrą, madą.

Pasirinkus kitą kelią – Kurk, skambant klasikinei muzikai, galima sužinoti, kaip kuriamos gėlės iš batisto, siluetiniai karpiniais iš popieriaus, atsisiųsti jau sukurtų darbų nuotraukų.

Žaisk kelyje laukia dėlionė – kas yra kas? Dėliojant klasicizmo epochos istorinius personažus, architektūros bei meno kūrinius čia smagu pasitikrinti savo istorijos žinias,

Druskininkų muziejus yra sukūręs žaidimą „Surask Sūručio lobį!“  www.druskininkumuziejus.lt/muziejus/muziejus-vaikams/zaidimai/surask-surucio-lobi/

„Seniai labai seniai Druskininkuose gyveno toks Sūrutis. Jis buvo pirmas ir vienintelis žmogus, mokėjęs gydyti mineraliniu vandeniu. Niekas šiandien nežino, kur Sūrutis užkasė savo turtus“, –  pasakojama interneto puslapyje. Lobio paieškas galima atlikti interaktyviame žemėlapyje – tam suteikiami trys bandymai, o nepavykus galima pakartoti.

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune (priklauso Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui) savo internetinėje svetainėje adresu www.istorineprezidentura.lt/pramogos/zaidimas-pazink-prezidentus.htmt lankytojams siūlo interaktyvų žaidimą „Pažink Prezidentus“. Žaidime yra aštuoni skyriai etapus: prezidentų gimtinės; gimimo datos; profesijos; kokio amžiaus tapo prezidentu; kiek laiko ėjo prezidento pareigas; kokius kūrinius yra parašę; pomėgiai; šeimos. Žaidžiant prezidentų nuotraukas pelės pagalba turime padėti į tą vietą, kuri yra teisinga.

Lietuvos liaudies buities muziejus savo internetinėje svetainėje adresu www.llbm.lt/zaidimas suteikia galimybę interaktyvaus žaidimo „Pažink senąjį Lietuvos miestelį“ pagalba nusikelti į istorinį Lietuvos miestelį. Suaktyvinus bet kurį namą, yra pateikiamas jo apibūdinimas. Yra galimybė susipažinti su visu miestelui. Siūlome keliauti kartu su vedliu (gidu), kuris sustoja prie įvairių muziejaus pastatų. Čia kiekvieną kartą reikia atsakyti į 10 pateiktų klausimų.

„Virtualią edukacinę programą ir kompaktinę plokštelę „Baroko dailininko dirbtuvė“ http://old.ldm.lt/Dailininko_dirbtuve/index.html sukūrė Lietuvos dailės muziejaus specialistai,

besispecializuojantys edukacijos srityje. Tai tarptautinio projekto „Virtualus muziejus – pažangi suaugusiųjų mokymo priemonė“, skirto suaugusiesiems, dalis. Programos turinys pateikiamas dvejose skiltyse – „Galerija“ ir „Dirbtuvė“. „Galerijoje“ galima susipažinti su virtualia paveiklų galerija, istorine medžiaga, žodynu bei pažaisti dėlionę. „Dirbtuvė“ pateikia baroko dailininko dirbtuvę virtualiai, medžiagas bei įrankius, paveiklus pagrindus, žodyną, o pabaigoje galima pasitikrinti įgytas žinias.

Lietuvių kalbos mokomąjį kompiuterinį žaidimą „Kieti riešutėliai“ sukūrė Lietuvių kalbos institutas. „Šis žaidimas sugalvotas iš 8-ių teminių dalių (rašybos, kirčiavimo, morfologijos, žodžių sandaros, kalbos turtų ir kt.). Jis skirtas 5–12 klasių mokiniams mokytis taisyklingos lietuvių kalbos, tačiau jį žaisti galės kiekvienas, kas nori pasitikrinti, kaip moka lietuvių kalbą, ir patobulinti jos įgūdžius“, – paiškinta šio žaidimo viešojoje prieigoje internete www.kalbosnamai.lt . Žaidybine forma yra pateikiama 8–10 užduočių pagal tris lygius.

Regina Matonienė

 

Atnaujinta: 2018-01-02