Išvažiuojamieji seminarai apie skaitmeninio kultūros paveldo turinį kaimyninių šalių muziejuose ir kultūrinio turizmo objektuose

2016 m. rugsėjo 21–23, 30, spalio 1–2, 7–9 d. Lietuvos dailės muziejaus (toliau – LDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, bendradarbiaudamas su kultūrinių iniciatyvų įmone „Ancilius“, organizavo trijų išvažiuojamųjų seminarų ciklą „Kultūros paveldo skaitmeninio turinio panaudojimas kaimyninių šalių muziejų ekspozicijose ir parodose bei kituose kultūrinio turizmo objektuose“. Seminaruose dalyvavo, su kaimyninių Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos kultūros paveldo įstaigų darbu skaitmeninio turinio naudojimo srityje susipažino, kvalifikaciją kėlė Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos muziejų regioninių skaitmeninimo kompetencijos centrų, LDM filialo LM ISC LIMIS, kuris vykdo Lietuvos muziejų nacionalinio skaitmeninimo kompetencijos centro funkcijas, darbuotojai, taip pat grupė kitų LDM struktūrinių padalinių specialistų, dalyvaujančių skaitmeninimo veiklose, inicijuojančių ir vykdančių bendradarbiavimo su kitų šalių kultūros paveldo įstaigomis projektus.

Išvažiuojamieji seminarai vyko Latvijoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje. Rugsėjo 21–23 d. dalyvauta seminare „Neatrastoji Kuršžemė“ (Latvija), 2016 m. rugsėjo 30–spalio 2 d. – „Senoji Prūsija: Griunvaldas, Torunė, Olyva, Gdanskas, Malborkas, Olštynas“ (Lenkija), 2016 m. spalio 7–9 d. – „LDK gynybinės ir rezidencinės architektūros paveldas dabartinėje Vakarinėje Baltarusijoje“ (Baltarusija). Išsamiau >

Atnaujinta: 2017-04-04