Knygos lietuvių kalba

Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2017–2018. Leidinys (mokymų dalomoji medžiaga) skirtas muziejų ir kitų atminties institucijų darbuotojams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos, kompiuterizuotos eksponatų apskaitos srityse.

Leidinį parengė Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą „Muziejininkų dirbančių kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityse, mokymai“.

Turinys >

Sudarė:  Dalia Sirgedaitė; Išleista: 2018;

Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2016. Informacinis leidinys, skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems, ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.

Leidinio rengėjai: Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS).

Sudarė: Dalia Sirgėdaitė; Išleista: 2016;

 

Muziejinių vertybių skaitmeninimas 2015. Informacinis leidinys (seminarų dalijimosi medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems, ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.

Leidinio rengėjai: Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą Mobiliosios skaitmeninimo grupės – pagalba regionų muziejams.

Sudarė: Skirmantė Kvietkauskienė; Išleista: 2015;

 

Skaitmeninių medijų raiška Lietuvos muziejų komunikacijoje [daktaro disertacija],

Autorius: Kapleris Ignas;

Išleista: 2014, Vilnius;

 

Strateginis kultūros paveldo skaitmeninimo valdymas. Vadovėlis, skirtas Vilniaus universiteto Archyvistikos, Kultūros informacijos ir komunikacijos bakalauro bei Kultūros paveldo informacijos ir komunikacijos magistro pakopos studentams, nagrinėjantiems šiuolaikinius kultūros paveldo paslaugų ir išteklių valdymo principus archyvuose, bibliotekose ir muziejuose. Mokomojo leidinio tikslas – suteikti studentams žinių, ugdyti kritinio mąstymo, vertinimo ir analitinius gebėjimus, reikalingus inicijuojant ir valdant kultūros paveldo skaitmeninimą atminties institucijose. Nepaisant to, kad vadovėlis skirtas Vilniaus universiteto studentams, jis gali būti naudingas Lietuvos atminties institucijų ir jų struktūrinių padalinių vadovams.

Autorius: Zinaida Manžuch; Išleista: 2015;

 

Muziejininkystės studijos. III tomas. Modernaus muziejaus veiklos gairės. Knygoje „Modernaus muziejaus veiklos gairės“ yra pateikiama 2014 m. VU KF Muzeologijos katedros organizuotų ir vykdytų modulinio pobūdžio mokymų „Modernaus muziejaus specialistų kompetencijų ugdymas“ teorinė medžiaga, skirta kultūros darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Šiame projekte Lietuvos dailės muziejus dalyvavo partnerio teisėmis. Leidinyje kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros darbuotojų Mindaugo Kelpšos ir Pieter van Mensch publikacijomis yra paskelbtas ir LDM filialo LM ISC LIMIS vedėjos Danutės Mukienės straipsnis „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)“.

Leidinį sudarė: Arūnas Puškorius; Išleista: 2014;

 

Muziejų skaitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika. Informacinis-šviečiamasis leidinys skirtas muziejams, kurie administruoja, kuria skaitmeninius leidinius, ir Lietuvos muziejininkams, dirbantiems kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.

Leidinio rengėjai: Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, pagal 2011-10-21 d. Vilniuje vykusių seminarų: Kaip pasiekti maksimalaus efekto, skleidžiant informaciją apie muziejuose suskaitmenintus kultūros paveldo objektus internete ir Kaip minimaliomis sąnaudomis pagerinti muziejų veiklos ir skaitmeninto kultūros paveldo pristatymą visuomenei internete medžiagą.

Sudarė: Danutė Mukienė; Išleista: 2011;

 

Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai 2010. Informacinis leidinys (seminarų dalijimosi medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems, ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse.

Leidinio rengėjai: Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras, įgyvendindamas projektą – Eksponatų skaitmeninimo ir  sklaidos srityje dirbančių muziejininkų gebėjimų ugdymas – 2010.

Sudarė: Danutė Mukienė; Išleista: 2010;

 

Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC…DEFG… Knyga skirta palengvinti humanitarinėse veiklos srityse dirbančių specialistų darbą kompiuteriu. Ji skirta daugiausia istorikams, archeologams, muziejininkams, archyvarams, bibliotekininkams.

Autorius: Rimvydas Laužikas;

Išleista: 2009;

 

Muziejinių vertybių skaitmeninimas: teorija ir praktika. Informacinis leidinys (seminarų padalomoji medžiaga), skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir sklaidos srityse.

Sudarė: Danutė Mukienė;

Išleista: 2009;

 

Muziejinių vertybių skaitmeninimas.  Informacinis-metodinis-šviečiamasis leidinys, skirtas Lietuvos muziejininkams, dirbantiems ar besirengiantiems dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos ir elektroninės leidybos srityse.

Sudarė: Danutė Mukienė;

Išleista: 2009;

 

Atminties komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: Europos Sąjungos strateginio požiūrio analizė [daktaro disertacija], Autorius: Manžuch Zinaida, Išleista: 2007, Vilnius; Išsamiau >

 

 

Atnaujinta: 2018-12-06